Cirka 50 hus avvecklas

Cirka 50 hus på bland annat Bolagsområdet i Malmberget avvecklas till förmån för fortsatt gruvbrytning.

Korta fakta

 • Tidplan

  Vintern 2019 – sommaren 2019

 • Projekt

  Cirka 50 hus på bland annat Bolagsområdet i Malmberget avvecklas

 • Entreprenad

  Lotus Maskin och Transport AB

 • Status

  Pågår

Till denna grupp av blandade hustyper som avvecklas hör hus för privatpersoner samt hus med verksamheter.

Flytt från dessa hus har skett kontinuerligt och allt eftersom flytt skett har saneringsarbete och förberedelse för rivning påbörjats. Hela området rivs sedan samtidigt.
Avvecklingsarbetet kommer att pågå till sommaren 2019.

Till denna grupp av hus som avvecklas hör även LKAB Fastigheter samt Gym Kupan som ses på bilderna nedan.

LKAB Fastigheter har flyttat in i sin nya lokal på Vinbärsvägen 21 i Gällivare. Här han du läsa mer.

 

Gym Kupan får ny lokal i borrkärnarkivet som ligger i anslutning till vakten i Vitåfors. Lokalen kommer att anpassas för gymverksamhet och får ny parkering och egen entré från utsidan. Här kan du läsa mer.