Kiruna

Flytta

Björkbacken

Björkbacken består av unika byggnader med tydlig anpassning till Kirunas villkor, estetik och byggteknik. Planstruktur, arkitektur och byggteknik förmedlar en hög ambitionsnivå att skapa en god boendemiljö. Byggnaderna klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse och flera av byggnaderna kommer att flyttas.

StatusPågående

Tidsplan 2023 - 2026

ProjekttypBostad

Björkbacken består av tjänstemannabostäder uppförda mellan sekelskiftet 1900 till 1960-talet. Flyttgruppen har valt att titta närmare på de byggnader som är uppförda från sekelskiftet till och med 1920-talet och förordar de fem byggnaderna B96, B97, B118, B224 och B225. Av dessa byggnader är två från år 1909 i jugendstil (B96, B97), en är från år 1912 i nationalromantisk stil (B118) och två från år 1926 i 1920-talsträklassicism (B224, B225). Bostadshusen föreslås att, liksom idag, placeras kuperat i närheten av kyrkan.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som i dagsläget planeras ske kring 2026.