Instruktioner

Lägg in hela listan oformaterad.

 

Gör hela listan till en punktlista.

 

Ställ markören på den första texten som inte är rubrik (Vår 2014...) och backa upp den på raden ovanför.

 

Ställ markören framför texten och tryck Shift+Enter.

 

Markera rubriktexten och välj Rubrik 3.

Gör om samma igen för följande stycken.