Tidplan Kiruna

Förändringarna sker snabbt. Flera projekt i samhället är redan avslutade, påbörjade eller i planeringsstadiet. Några byggnader ska flyttas och andra avvecklas. På många håll byggs det nytt. Håll dig uppdaterad i vad som händer och ta reda på om du är berörd och måste flytta.

illustration karta över Kiruna

Tidplanen uppdateras när förutsättningarna ändras

Tidsperspektivet ser olika ut beroende på var i det påverkade området som fastigheten ligger. Stora delar av samhällena berörs alltså inte samtidigt.

Tidplanerna bygger på de prognoser som görs för markrörelser orsakade av gruvan och på behovet att utveckla nya delar i samhällena. Den fylls hela tiden på och uppdateras när förutsättningarna ändras.

Flyttkoll

Flytta och sälja-kartan visar mellan vilka år LKAB vill köpa fastigheterna, och hur länge det går att bo kvar i områdena. Du hittar den här. När fastigheten är såld till LKAB betyder det inte att du måste flytta direkt. Det går bra att hyra sin lokal eller bostad till dess att flytt måste ske.

Projektkarta

Vår projektkarta visar allt som är på gång i samhället, vad som har hänt och det som ska förändras. Du hittar den här. För att påverkade områden ska avvecklas enligt plan krävs att utveckling av nya områden sker i samma takt. Innan ett område kan byggas krävs förberedande mark- och infrastrukturarbeten vilket skapar förutsättningar för att nya bostadsområden kan växa fram.