38 nya lägenheter på Luossavaara

Under senhösten 2018 inleddes ytterligare ett bostadsprojekt i samhällsomvandlingens spår. Det handlar om 38 nya hyresrätter, i två separata punkthus, på luossavaaraområdet. Bostäderna stod inflyttningsklara år 2020. De byggdes av Lindbäcks Bygg AB på uppdrag av LKAB.

Korta fakta

  • Entreprenad

Lindbäcks Bygg AB

  • Antal nya hyreslägenheter

38 lägenheter fördelade på två punkthus med sju våningar vardera

  • Lägenhetstyper

6 tvårumslägenheter, 7 trerumslägenheter och 6 fyrarumslägenheter i varje punkthus

  • Byggstart

2018

  • Inflyttning

2020

  • Status

Avslutat

Ett antal nya bostäder har byggts på LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara. Sedan tidigare har sex kulturbyggnader flyttats till området, till det så kallade etapp 1-området.

Luossavaaraområdet består av totalt tre etapper och ska primärt rymma hyres- och bostadsrätter. På en del av etapp 2-området, det så kallade etapp 2C-området, byggdes 38 nya hyresrätter med start 2018. De stod klara för inflyttning hösten 2020.


De två punkthusen, med 19 lägenheter vardera, byggdes av Lindbäcks Bygg AB på uppdrag av LKAB. De byggdes primärt som ersättning för de hyresfastigheter som måste avvecklas inom gruvans påverkansområde.

Lägenhetsstorlekarna varierar från två rum och kök till fyra rum och kök.