38 nya lägenheter på Luossavaara

Under senhösten 2018 inleds ytterligare ett bostadsprojekt i samhällsomvandlingens spår. Det handlar om 38 nya hyresrätter, i två separata punkthus, på luossavaaraområdet. Bostäderna ska stå inflyttningsklara år 2020 och det är Lindbäcks Bygg AB, på uppdrag av LKAB, som bygger bostäderna.

Korta fakta

  • Entreprenad

Lindbäcks Bygg AB

  • Antal nya hyreslägenheter

38 lägenheter fördelade på två punkthus med sju våningar vardera

  • Lägenhetstyper

6 tvårumslägenheter, 7 trerumslägenheter och 6 fyrarumslägenheter i varje punkthus

  • Byggstart

Senhösten 2018

  • Inflyttning

Första kvartalet 2020

Ett antal nya bostäder byggs på LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara. Sedan tidigare har sex kulturbyggnader flyttats till området, till det så kallade etapp 1-området.

Luossavaaraområdet består av totalt tre etapper och ska primärt rymma hyres- och bostadsrätter. På en del av etapp 2-området, det så kallade etapp 2C-området, byggs 38 nya hyresrätter med start 2018.


Det är Lindbäcks Bygg AB, på uppdrag av LKAB, som bygger bostäderna. Det handlar om två punkthus med 19 lägenheter per byggnad. Det är hyresrätter som primärt ska fungera som ersättning för de bostäder som måste avvecklas inom gruvans påverkansområde.

Lägenhetsstorlekarna varierar från två rum och kök till fyra rum och kök och beräknas stå inflyttningsklara under det första kvartalet 2020.