Avveckling av byggnader inom delar av Gruvstadspark 2.2 samt 2.3

LKAB avvecklar byggnader inom delar av Gruvstadspark 2.2 samt 2.3 då dessa ligger inom gruvans påverkansområde. Efter avslutad rivning kommer området att återställas och gestaltas till ett parkområde.  Människor och verksamheter som har funnits på området har sedan tidigare ersatts med nya byggnader, verksamhetslokaler m.m. före avveckling inleds.

Korta fakta

Tidplan

  • 2022-2023

Projekt

  • Avveckling av byggnader inom Gruvstadspark 2.2 och 2.3

Status

  • Pågående