Avveckling av gamla konsum

Under 2017 skedde stora områdesförändringar på Bolagsområdet. Det handlade om både avveckling och utveckling inför fortsatt gruvdrift. Byggnaden benämnd som ”gamla konsum” var en av flera byggnader som avvecklades under året.

Grön igenbommad byggnad

Korta fakta

Den gamla konsumbyggnaden avvecklades under 2017 och marken övergick till ett grönområde, en så kallad Gruvstadspark.

 • Tidplan

  Juli- oktober 2017
 • Entreprenad

  LTH Traktor AB
 • Byggnadsarea

  420 kvadratmeter
 • Status

  Avslutat

Avvecklingen av Bolagsområdet inleddes redan 2015, när gård 2 och 4 på kvarteret Ullspiran avvecklades. Under 2017 fortsatte de stora områdesförändringarna, då bland annat den så kallade gamla konsumbyggnaden avvecklades.

Den gamla konsumbyggnaden uppfördes 1901 som ett bläckhorn och ritades av Gustaf Wickman. Byggnaden inhyste Kirunas första "arbetarägda" handelsföretag men har nyttjats för en rad andra verksamheter genom åren, bland annat har byggnaden använts för att sända lokalradio. På grund av sitt dåliga skick kunde byggnaden inte flyttas och avvecklades därför.

Parallellt med avvecklingen skedde anläggning av ett grönområde, en så kallad Gruvstadspark. Den är i ständig förändring så länge gruvbrytningen pågår. Parken växer in mot samhället och anläggandet av nya parkmiljöer anpassas till den takt som markdeformationerna breder ut sig och avveckling pågår.

Parken fungerar som en mjuk övergång mellan gruvan och samhället och är tillgänglig för allmänheten efter att husen försvunnit. Gatubelysning, vägar och lekparker med mer lämnas kvar och ingår i parkmiljön.