Avveckling av gamla konsum

Under 2017 sker stora områdesförändringar på Bolagsområdet. Det handlar om avveckling och utveckling inför fortsatt gruvdrift. Byggnaden benämnd som "gamla konsum" är en av flera byggnader som kommer att avvecklas under året.

Grön igenbommad byggnad

Korta fakta

Den gamla konsumbyggnaden avvecklas under 2017 och marken övergår till ett grönområde, en så kallad Gruvstadspark.

 • Tidplan

  Juli- oktober 2017
 • Entreprenad

  LTH Traktor AB
 • Byggnadsarea

  420 kvadratmeter
 • Status

  Avslutat

Avvecklingen av Bolagsområdet inleddes redan 2015, när gård 2 och 4 på kvarteret Ullspiran avvecklades. Under 2017 fortsätter stora områdesförändringar att ske, bland annat kommer den så kallade gamla konsumbyggnaden att avvecklas.

Den gamla konsumbyggnaden uppfördes 1901 som ett bläckhorn och ritades av Gustaf Wickman. Byggnaden inhyste Kirunas första "arbetarägda" handelsföretag men har nyttjats för en rad andra verksamheter genom åren, bland annat har byggnaden använts för att sända lokalradio. Byggnaden kommer att avvecklas på grund av att den är i för dåligt skick och kan inte flyttas.

Parallellt med avvecklingen sker anläggning av ett grönområde, det vi kallar Gruvstadspark. Den är i ständig rörelse så länge gruvbrytningen pågår. Parken växer in mot samhället och anläggandet av nya parkmiljöer anpassas till den takt som markdeformationerna breder ut sig och avveckling pågår.

Parken fungerar som en mjuk övergång mellan gruvan och samhället och är tillgänglig för allmänheten efter att husen försvunnit. Gatubelysning, vägar och lekparker med mera lämnas kvar och ingår i parkmiljön.