Avvecklingar på jägarskolan

På jägarskoleområdet har cirka 20 hektar byggbar mark förberetts för sina nya hyresgäster. Innan markarbetena och bostadsbyggandet kunde inledas behövde en del byggnader avvecklas. Det handlade om åtta byggnader, två betongkassuner, en gammal oljecistern och betongplatta.

Avvecklingar på jägarskoleområdet

Korta fakta

Detaljplanen för jägarskoleområdet medger upp till 450 nya bostäder. Innan markarbetena och bostadsbyggandet kan påbörjas behöver en del byggnader rivas.

  • Tidplan

April 2018 – juni 2018

  • Antal byggnader som avvecklas 

Åtta förrådsbyggnader, två betongkassuner, en gammal oljecistern och en betongplatta

  • Entreprenad

LTH Traktor AB

  • Status

Avslutat

En del byggnader på jägarskoleområdet behöver nämligen avvecklas innan bostadsbyggandet kan ta vid eftersom området till viss del utgörs av ett gammalt regemente. Således måste marken anpassas för att fungera som ett bostadsområde. Det innebär till exempel att en gammal oljecistern behöver rivas och en del funktioner flyttas, så som sandförrådet som i dagsläget står olägligt till.

Avvecklingsarbetet kommer att koncentreras till området och i största möjliga mån kommer rivningsmaterialet att återvinnas och återbrukas. Betongen krossas och användas som fyllnadsmassor och trämaterialet ska flisas och användas som energi.