LKAB ersätter fiskodlingen

LKAB bygger en ny fiskodling i Kiruna som ersättning för den gamla fiskodlingen vid infarten till LKAB Kiruna. Den nya byggnaden placeras på nya industriområdet, ute vid flyget.

Korta fakta

Tidplan

  • 2021-2022

Projekt

Anläggande av en ny fiskodling som ersättning för den idag befintliga vid infarten till LKAB Kiruna

Entreprenör

HÖ Allbygg AB

Status

Kommande