Fler bostäder på Luossavaara

Ett antal nya bostäder byggs på luossavaaraområdet. Sedan tidigare har sex kulturbyggnader flyttats till området, till det så kallade etapp 1-området. Området är uppdelat i tre etapper och rymmer primärt hyres- och bostadsrätter.

Fler bostäder på Luossavaara

Korta fakta

Från 2016 till och med 2020 pågår markarbeten och bostadsbyggande på luossavaaraområdet.

 • Tidplan

2016 – 2020

 • Status

Påbörjat

 

Luossavaaraområdet består av totalt tre etapper. LKAB äger en del av marken och i egenskap av byggherre låter LKAB bygga bostäder på etapp 3-området och delar av etapp 2-området. Etapp 2-området består även av mark som lyder under andra exploatörer.

På etapp 1-området skapar LKAB ett kulturområde dit kulturbyggnader flyttas från gruvans påverkansområde. Byggnader som flyttas till området är Arbetarbostaden B5, bläckhornshusen B51, B52 och B53 samt Hjalmar Lundbohmsgården och Ingenjörsvillan. Området beräknas stå inflyttningsklart från 2019.

Markarbetena på det så kallade etapp 2-området har kommit så pass långt så att de första bostäderna beräknas stå inflyttningsklara under 2019. Det är i första hand Riksbyggens 47 nya bostadsrätter som kommer att stå inflyttningsklara under 2019. På området kommer LKAB även att bygga bostäder. Det handlar primärt om hyreslägenheter som ersättning för de bostäder som måste avvecklas till följd av samhällsomvandlingen.

Under 2018 ska det angränsande etapp 3-området förberedas för nybyggnation. Området blir en förlängning av den första etappen, det vill säga; en förlängning av kulturområdet. Det innebär att områdena ska knytas samman kulturellt och att det nya området ska utformas med respekt för kulturområdet.

På etapp 3-området ska LKAB bygga omkring 40 nya bostäder, i huvudsak hyresrätter som ersättning för de bostäder som måste avvecklas inom gruvans påverkansområde. Inflyttning till etapp 3-området beräknas ske från och med 2019.

Flytt Ingenjörsvillan

Luossavaara etapp-1

LKAB flyttar sex kulturbyggnader från gruvans påverkansområde till etapp 1-området.

 • Tidplan

Flytten av kulturbyggnader avslutades under 2017. Inflyttning från 2019

 • Områdesareal

Cirka 20 000 kvadratmeter

 • Entreprenad

PEAB och NYAB

 • Status

Pågående

 

Luossavaara etapp-2


Området består av tre etapper och bostadsbyggandet kommer bland annat att ske av LKAB som byggherre och av Riksbyggen, som avser bygga cirka 250 nya bostäder på området. Först ut i planen är byggandet av Riksbyggens bostadsrättsförening Fjällvyn med 47 bostadsrätter.

 • Tidplan

Byggstart av bostadsrättsföreningen Fjällvyn inleds 2017. Inflyttning från 2019.

 • Områdesareal

Cirka 30 000 kvadratmeter

 • Status

Pågående

Luossavaara etapp-3

Förlängning av etapp 1-området. Byggnaderna på området ska knyta an till det angränsande kulturhusområdet.

 • Tidplan

Byggstart 2019 och inflyttning från och med 2020

 • Entreprenad

Under upphandling

 • Antal bostäder

Cirka 40 bostäder

 • Status

Pågående