Gamla brandstationen flyttas

Gamla brandstationen, ritad av Gustaf Wickman i Kirunastil och byggd år 1910, klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Kiruna och kommer att flyttas.

Korta fakta

  • Tid för flytt

    2022-2023

  • Byggår

    1910

  • Status

    Utredning och planering pågår

Gamla brandstationen, som användes som brandstation till år 1994, är en symbolbyggnad av byggnadsminnesklass och idag en av få kvarvarande brandstationer i trä i Sverige.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som planeras ske 2022-2023.
Flytten kommer att ske på Kiruna kommuns ansvar.