Gruvfogdegatan 1 - 7 rivs

De 50-talstypiska betongbyggnaderna på Gruvfogdegatan, ritade av Folke Hederus, avvecklas. Flerfamiljshusens fasader är klädda i plåt och de olika färgsättningarna – grön, brun, röd och blå, skiljer byggnaderna från varandra. Totalt ska fyra huskroppar och 89 lägenheter rivas.

Gruvfogdegatan 1-7 avvecklas

Kort fakta

Gruvfogdegatan 1–7 består av totalt 4 huskroppar och 89 lägenheter. Utöver bostäderna som avvecklas kommer ett antal komplementbyggnader att rivas, till exempel garage.

  • Tidplan

Juni 2018 - juni 2019

  • Entreprenad

LTH Traktor AB

  • Status

Pågående

Flerfamiljshusen på Gruvfogdegatan byggdes 1958 och ligger inom gruvans påverkansområde. Det innebär att området påverkas av LKAB:s gruvbrytning och att byggnader som inte flyttas måste rivas.

Avvecklingsområdet kommer att övergå till ett parkområde som kan nyttjas tills dess att området ingår i LKAB:s gruvindustriområde. Marken omvandlas alltså till ett parkområde, med grillplatser, belysning, parkbänkar och lekplatser.

Flerfamiljshusen består av tre våningsplan med bostäder och garage på bottenvåningen. Husen består av flera olika lägenhetstyper, allt från ett rum och kök till sex rum och kök med öppen spis. Under en tid var även LKAB:s brandkår stationerad i ett garage intill husen. Brandmännen bodde i det blåa huset, benämnt som B332.

Från början var Gruvfogdegatan 1–7 inte plåtfasadsklädda utan det tillkom i början av 80-talet. Det är just plåtens färgsättning som gör att byggnaderna sticker ut och skiljer sig från varandra.

Byggnaderna är omgivna av parkeringsytor och garagebyggnader som också kommer att avvecklas. På grund av byggnadernas konstruktion och på grund av att huskropparnas storlek kommer husen att avvecklas.