Flytt av Kiruna kyrka

Kiruna kyrka är stadens kanske mest karaktäristiska byggnad. Kyrkan stod färdig år 1912 och var en gåva från LKAB till församlingen. Inom kort ska den flyttas till ny plats.

Röd kyrka

Korta fakta

Kiruna kyrka ska flyttas till en plats intill kyrkogården i anslutning till Kirunas nya centrum.

 • Projektid

  År 2017 – 2029
 • Tid för fysisk flytt

  År 2025 - 2026
 • Kyrkans byggår

  År 1909 - 1912
 • Status

  Utredning och planering pågår

LKAB har inlett en dialog med Jukkasjärvi församling för att tillsammans med externa specialister arbeta fram en plan för hur kyrkan ska flyttas. Dels fysiskt men framförallt hur vi varsamt och med omtanke flyttar minnena, sorgen och glädjen som finns på platsen.

Ett omfattande förarbete med planering, utredning och förberedelser innan en fysisk flytt kan ske kommer att pågå mellan åren 2017 - 2020.

Just nu utreds flyttmetod samt vilka tillstånd som behövs för att flytta kyrkan samt hantera gravarna. Förberedelser och planering för kyrkans och Mariakapellets nya plats är också startat.

Kyrkligt kulturminne

Kiruna kyrka är speciell på många sätt. Kyrkan är kyrkligt kultminne och skyddas av kulturmiljölagen så frågan har aldrig varit om den ska flyttas, utan snarare hur.

Klockstapeln byggdes 1907 och själva kyrkan byggdes mellan 1909-1912. Det var en gåva från LKAB till församlingen. Arkitekt är Gustav Wickman som ritade flera olika förslag. För klockstapeln fick jämtländska 1700-tals klocktorn och samiska timmerkåtor stå som förebilder. För kyrkklockorna samarbetade flera olika konstnärer.

Kyrkans arkitektur har inspiration av norska stavkyrkor och en tanke var att kyrkan till formen skulle efterlikna en kåta. Med sina faluröda spånklädda fasader, mörk tjärad interiör, material och inspiration har den en nationalromantisk prägel och är ett tydligt utryck för sin tid.

Kyrkoparken är en del av miljön kring kyrkan, där ligger bland annat LKAB:s förste disponent och Kirunas grundare, Hjalmar Lundbohm, begraven.

Frågorna är många och stora, och få svar kan ges innan förutsättningarna är helt utredda.

Kiruna kyrka