Flytt av Kiruna kyrka

Kiruna kyrka är stadens kanske mest karaktäristiska byggnad. Kyrkan stod färdig år 1912 och var en gåva från LKAB till församlingen. Inom några år ska den flyttas till ny plats.

Röd kyrka

Korta fakta

Kiruna kyrka ska flyttas till en plats intill kyrkogården i anslutning till Kirunas nya centrum.

 • Projektid

  År 2017 – 2029
 • Tid för fysisk flytt

  År 2025 - 2026
 • Kyrkans byggår

  År 1909 - 1912
 • Status

  Utredning och planering pågår

LKAB håller kontinuerlig dialog med Jukkasjärvi församling för att tillsammans med externa specialister arbeta fram en plan för hur kyrkan ska flyttas. Dels fysiskt men framförallt hur vi varsamt och med omtanke flyttar minnena, sorgen och glädjen som finns på platsen.

Flytten kräver ett omfattande förarbete med planering, utredning och förberedelser innan en fysisk flytt kan ske. Förarbetet påbörjades redan 2017 och är i skrivandes stund inne i slutfasen på förprojekteringsstadiet. Det innebär att det just nu utreds flyttmetod, vilka tillstånd som behövs för att flytta kyrkan samt hantera gravarna och inventering. Förberedelser och planering för kyrkans och Mariakapellets nya plats har också startat.

På grund av gruvans påverkan på marken i Kirunas nuvarande centrum planeras kyrkan att flyttas till nya Kiruna centrum omkring år 2025-2026. En flytt av kyrkan är omfattande på flera sätt: byggnaden som ”Herrens hus”, som kyrkligt kulturminne skyddad av kulturmiljölagen samt dess storlek. Det är därför viktigt att en planering i detalj är utförd innan flytten. Tanken med detta projekt är att ta fram ett underlag och göra de undersökningar som behövs för att kunna projektera en flytt. Projekteringen kommer sedan i sin tur utgöra det flyttprogram som kommer att skickas in till Länsstyrelsen för att tillståndsprövas.

Flytten av kyrkan kommer inte likna de andra flyttprojekten då kyrkan och alla dess föremål har ett omfattande skydd enligt Kulturmiljölagen samt Plan- och bygglagen. Dessutom omfattas Hjalmar Lundbohms grav på tomten av Begravningslagen och kyrkans verksamhet av Kyrkoordningen. Kyrkan är heller inte vilken byggnad som helst utan är i sin egenskap av kyrka kopplad till kristna ritualer, tro och andlighet.

Kyrkligt kulturminne
Kiruna kyrka är speciell på många sätt. Kyrkan är kyrkligt kultminne och skyddas av kulturmiljölagen så frågan har aldrig varit om den ska flyttas, utan snarare hur.

Klockstapeln byggdes 1907 och själva kyrkan byggdes mellan 1909-1912. Det var en gåva från LKAB till församlingen. Arkitekt är Gustav Wickman som ritade flera olika förslag. För klockstapeln fick jämtländska 1700-tals klocktorn och samiska timmerkåtor stå som förebilder. För kyrkklockorna samarbetade flera olika konstnärer.

Kyrkans arkitektur har inspiration av norska stavkyrkor. Med sina faluröda spånklädda fasader, mörk tjärad interiör, material och inspiration har den en nationalromantisk prägel och är ett tydligt utryck för sin tid.

Kyrkoparken är en del av miljön kring kyrkan, där ligger bland annat LKAB:s förste disponent och Kirunas grundare, Hjalmar Lundbohm, begraven.

Frågorna är många och stora, och få svar kan ges innan förutsättningarna är helt utredda.

Kiruna kyrka