Kirunas gamla stadshus rivs

55 år hann Kirunas dåvarande stadshus – Igloo, tjänstgöra innan det blev dags för en förändring. Den fyrkantiga tegelbyggnaden, ritat av Arthur von Schmalensee, ersattes under 2018 med det nya stadshuset – Kristallen.

Stadshus

Korta fakta

  • Tidplan

Första kvartalet 2019 till det tredje kvartalet 2019

  • Entreprenad

LTH

  • Byggnadsareal

Cirka 2700 kvadratmeter

  • Status

Påbörjat

Stadshuset och framförallt klocktornet på hustaket blev för många, boende och besökare, en stark symbol för staden. Den fyrkantiga tegelbyggnaden – igloo, benämndes också som "kirunabornas vardagsrum". Den öppna planlösningen med de vackra detaljerna och den beundransvärda konsten bidrog till att byggnaden fick en särskild plats i många kirunabors hjärtan.

Byggnaden är ritad av arkitekten Artur von Schmalensee och byggdes mellan åren 1959 – 1963. Schmalensee vann en arkitekttävling med sitt bidrag som han kallade "Igloo" på grund av dess låga entré in i en stor öppen hall med höga ljusinsläpp. Exteriört kännetecknades byggnaden av sitt uttrycksfulla klocktorn vars konstruktör var Konrad Hernelind. Klocktornet flyttades redan under sommaren 2017 till det nya stadshuset där den placerades på ett fundament, intill byggnaden.

Under sommaren 2018 stängde stadshusets permanent för aktivitet och avvecklingen av byggnaden påbörjas under 2019. Föremål som är bärare av byggnadsminnet och andra kulturvärden, som i någon form återanvänts i det nya stadshuset är bland annat; huvudentréns handtag, Essias Poggats konstverk formade som den samiska trumman. Konstverket Kiirunavaara och Ryan Soltrumma från Rautas.

Inredning och möbler som inte följt med flytten till det nya stadshuset har bland annat flyttats till andra kommunala verksamheter. Dessutom kommer en del byggdetaljer, till exempel fönster, räcken och speciella trämaterial att monteras ned för att återanvändas i Kirunas nya centrumkärna.

När byggnaden rivs kommer området övergå till ett parkområde, en Gruvstadspark – som kan nyttjas tills dess att området ingår i LKAB:s gruvindustriområde. Platsen för byggnaden kommer även att gestaltas.

Här kan du se hur stadshuset dokumenterats i 360-animation.