Nya bostäder på Jägarskolan

Nästa utvecklingsetapp av jägarskoleområdet har inletts under 2018. Det handlar om cirka 20 hektar byggbar mark som ska förberedas för sina nya hyresgäster. En första inflyttning till området sker från och med 2020.

Nybyggnationer på Jägarskolan

Korta fakta

Under 2018 påbörjades markarbetena på området.

  • Tidplan

    2018 och framåt
  • Exploatör

Byggbar mark överlåts till ett flertal exploatörer

  • Områdesareal

Cirka 20 000 kvadratmeter byggbar mark

  • Status

Påbörjat

Detaljplanen för jägarskoleområdet medger upp till 450 nya bostäder och området utvecklas i totalt fyra etapper. De två östligaste etapperna, i riktning mot den nya stadskärnan, ska stå inflyttningsklara först. Hela området förbereds för cirka 200 bostäder, mestadels småhus.

Markarbetena inleddes under sommaren 2018 och under 2019 har markarbeten fortgått för att förbereda för nya bostäder. Med start sommaren 2020 kommer nyproduktion starta samt asfaltering och planteringar ske. Området får ett blandat bestånd av villor och flerbostadshus. Utvecklingen sker etappvis och beräknas pågå under ett antal år framöver.

Det nya bostadsområdet kommer att knyta an med det befintliga bostadsområdet. Byggbar mark överlåts till ett flertal exploatörer.