Nya bostäder på Jägarskolan

Nästa utvecklingsetapp av jägarskoleområdet inleds under 2018. Det handlar om cirka 20 hektar byggbar mark som ska förberedas för sina nya hyresgäster. En första inflyttning till området sker från och med 2020.

Nybyggnationer på Jägarskolan

Korta fakta

Under 2018 påbörjas markarbetena på området.

  • Tidplan

    2018 och framåt
  • Exploatör

Byggbar mark överlåts till ett flertal exploatörer

  • Områdesareal

Cirka 20 000 kvadratmeter byggbar mark

  • Status

Påbörjat

Detaljplanen för jägarskoleområdet medger upp till 450 nya bostäder och området utvecklas i totalt fyra etapper. De två östligaste etapperna, i riktning mot den nya stadskärnan, ska stå inflyttningsklara först.


Markarbetena inleds under sommaren 2018 och redan under 2019 ska marken vara grundlagd för bostadsbyggande. Utvecklingen sker etappvis och beräknas pågå under ett antal år framöver.


Det nya bostadsområdet kommer att knyta an med det befintliga bostadsområdet. Byggbar mark överlåts till ett flertal exploatörer.