Nya bostäder på Jägarskolan

Nästa utvecklingsetapp av jägarskoleområdet inleddes under 2018. Det handlar om cirka 20 hektar byggbar mark som ska förberedas och bebyggas med främst villor men även ett litet antal mindre flerfamiljshus. En första inflyttning till området har skett 2021.

Nybyggnationer på Jägarskolan

Korta fakta

Tidplan

  • 2018 och framåt

Områdesareal

  • Cirka 20 000 kvadratmeter byggbar mark

Status

  • Pågående

LKAB planerar i dagsläget totalt 90 villor samt enstaka mindre flerfamiljshus. 

Markarbetena inleddes under sommaren 2018 och under 2019-2020 har dessa fortgått för att förbereda för nya bostäder. 2021 inleddes själva byggnationerna.

Området får ett blandat bestånd av villor och flerbostadshus. Utvecklingen sker etappvis och beräknas pågå under ett antal år framöver. Det nya bostadsområdet kommer att knyta an med det befintliga. 

LKAB har även sålt ett antal tomter till Älvsbyhus som har byggt villor på området.