Nytt område på Luossavaara

Ett område omkring 20 000 kvadratmeter förberedes för sina nya hyresgäster på Luossavaaraområdet. Under 2017 kommer sex byggnader att flytta till sin nya adress.

Flyttarbetet har inletts och redan under 2019 ska byggnaderna stå inflyttningsklara på sin nya plats. Det aktuella området, ett omkring två hektar stort område, har stängslats in och marken förbereds för sina nya hyresgäster.

Till området flyttas Hjalmar Lundbohmsgården, Bolagshotellet, tre Bläckhornshus, arbetarbostaden B5:an samt Ingenjörsvillan. Det blir ett nytt bolagsområde med utsikt över gruvan.

Flytten av kulturbyggnaderna sker på särskilt anpassade fordon och tempot upp till Luossavaaraområdet går i promenadfart. När grunderna är frilagda pallas byggnaderna upp på stora balkar. Därefter lyfts byggnaderna upp på en trailer med hydrauliska domkrafter.

Det är PEAB som utför flytten av kulturbyggnaderna.

Se hur områden kommer se ut när det är klart i denna häftiga 360 vy.