Pekinghuset flyttas

Pekinghuset var skolexpedition vid den numera rivna Centralskolan och visar på den arkitektoniska omsorg som tidens offentliga byggnader fick vid uppbyggnadsskedet. Byggnaden klassas som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Kiruna och kommer att flyttas.

Korta fakta

  • Tid för flytt

    2023-2024

  • Byggår

    1922

  • Status

    Utredning och planering pågår

Byggnaden ritades år 1922 och är en välbevarad byggnad i Japaninspirerad 1920-talsklassicism.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som i dagsläget planeras ske kring 2023-2024