Väg 870

Väg 870, Nikkaluoktavägen är ombyggd från bron över nya järnvägen vid Råtsi till anslutningen med E10 i Tuolluvaara öster om Lombolo, en sträcka på ca 7 kilometer.

Flaggar in en väg

Korta fakta

Vägen är färdigbyggd och invigdes den 1 september 2015. Den ansluter med E10 genom en cirkulationsplats och till LKAB (södra infarten) genom en trevägskorsning.

 • Byggtid

  Vår 2014 - höst 2015
 • Entreprenad

  Trafikverket med underentreprenör Svevia
 • Sträcka

  7 kilometer
 • Status

  Avslutat

Den nya sträckningen går från E10 vid Tuolluvaara cirkulationsplats och ansluter till bron över nya järnvägen vid Råtsi. Förutom själva vägen har det byggs gångbroar över Luossajoki för att möjliggöra för friluftslivet. Det är också byggt planskilda korsningar där vägen möter motionsspår som finns i Lomboloområdet. Vägen har även dragits närmare bostadsområdet för att minska påverkan för rennäringen.

Vägen byggdes om på grund av att den gamla sträckningen påverkades av markdeformationerna som gruvbrytningen orsakar. Det är också därför som LKAB finansierade vägprojektet. Det är Trafikverket och dess entreprenör Svevia som på uppdrag av LKAB dragit om vägen.

Ett 20-tal raggarbilar med en rosa Cadillac i spetsen, racingflaggor, skön sång, applåder och hejarop – kännetecknar invigningen hösten 2015. Cirka 100 personer hade sökt sig till evenemanget för att delta. Arnold Vonkavaara, regional direktör på Trafikverket, Mikael Westerlund, t f ortsansvarig för samhällsomvandlingen på LKAB och kommunalråd Kristina Zachrisson höll alla tre varsitt tal och därefter flaggades vägen in med bilkortege av stadens raggarklubb i spetsen.

Kirunas egen sångerska Yana Mangi öppnade och avslutade invigningen med egen jojk, Karin Boyes dikt "I rörelse", "Höstvisa" och "Hit the road Jack", allt med budskapet att våra vägar förbinder och leder till möten mellan människor.

Gamla väg 870 har lämnats till LKAB och har därför utgått ur allmänt underhåll från Trafikverket.