40 enfamiljshus i Malmberget har avvecklats

Cirka 40 enfamiljshus på bland annat Murgatan och Svangränd, belägna på östra sidan om Kaptensgropen på området Kilen i Malmberget, har avvecklats för att säkra fortsatt gruvbrytning.

Översiktsbild kvarteret Murgatan som ska rivas

Korta fakta

 • Tidplan

  Hösten 2018 – sommaren 2019

 • Projekt

  Avveckling av sammanlagt 40 enfamiljshus

 • Entreprenad

  Ocab genomförde sanering och materialinventering inför rivning och Maskintjänst genomförde rivningarna

 • Status

  Avslutat

Cirka 40 enfamiljshus på bland annat Murgatan och Svangränd, belägna på östra sidan om Kaptensgropen på området Kilen i Malmberget har, avvecklats till förmån för fortsatt gruvbrytning. Avvecklingsarbetet som inleddes med förberedelse och sanering innan själva rivningen pågick från hösten 2018 till sommaren 2019.

När ett projekt med rivningar eller flytt av byggnader har avslutats ska LKAB återställa marken i görligaste mån. Miljözon är området närmast staketet och är ett parkliknande grönområde som är tillgängligt för allmänheten och ska utgöra en mjuk övergång mellan det inhägnade industriområdet och den kvarvarande bebyggelsen.

För varje etapp som avvecklas följer miljözonen med och är alltså ett flexibelt område. Livslängden för miljözonen styrs av LKAB:s behov av mark för gruvbrytningen. Detaljerna för miljözonerna regleras i de genomförandeavtal som beslutas mellan Gällivare kommun och LKAB.