Simhallen i Malmberget avvecklas och ersätts

Gruvbrytningen närmar sig samhället och malmkropparnas läge gör att brytningen sker på större djup. Till förmån för fortsatt gruvbrytning avvecklas Malmberget och Gällivare förtätas.En av kommunens funktioner i Malmberget som avvecklas är simhallen.

Korta fakta

  • Tidplan

    Rivningsår inte fastställt. Rivs efter kommunen har färdigställt Multiaktivitetshuset.

  • Entreprenör

    Inte fastställt

  • Status

    Planering och utredning pågår

Gällivare kommun har fått ekonomisk ersättning från LKAB för att ersätta simhallen i Malmberget. Kommunen ansvarar därefter för att uppföra den nya funktionen.

Simhallen och sporthallen i Malmberget kommer kommunen att ersätta med Multiaktivitetshuset som blir en arena för bland annat idrott, simhall med äventyrsbad, bio, bibliotek och musik. Huset ska byggas i kvarteret Gojan, i folkmun kallat för Arcaden eller Tempohuset.

Här kan du läsa mer om kommunens projekt.