Elnätet i Malmberget anpassas

LKAB arbetar löpande, tillsammans med ledningsägare, för att säkra infrastrukturen. Som en del i detta kommer ett flertal anläggningsarbeten pågå i västra Malmberget i sommar.

 

Korta fakta

 • Tidplan

  Juni-juli 2019

 • Projekt

  Anpassningar av elnätet i Malmberget utförs med anledning av avvecklingen i Malmberget

 • Entreprenör

  Vattenfall

 • Status

  Pågår

Anpassningar av elnätet i Malmberget utförs med anledning av avvecklingen i Malmberget till förmån för LKAB:s fortsatta gruvdrift. På uppdrag av Vattenfall Eldistribution utför Vattenfall Services kabelförläggning.

Längs Skolgatan (nr 1 på kartan ovan) har grävningsarbeten påbörjats. Nya högspänningskablar och lågspänningskablar förläggs i marken för att anpassa elnätet.

Mellan Gunillaskolan och infarten till Kåkstan (nr 2 på kartan ovan) kommer grävningsarbeten utföras för att förstärka elnätet.

Arbetena beräknas pågå under juni och juli 2019.
Samtliga arbeten utförs i huvudsak vardagar kl 07.00-16.00.

 

Östra Malmberget

I östra Malmberget, väster om Götgatan, pågår nedmontering av kabelskåp och nätstationer inför ny staketdragning 2019.

Kontaktperson: Pekka Pannula, Vattenfall Services Nordic, tel 08-739 50 00