LKAB köpte bostadsområde

I oktober 2011 köpte LKAB elva flerfamiljshus på Granbacka, "mellanområdet", Malmberget. Säljare var kommunägda Topbostäder och husen fördes över till LKAB:s fastighetsbolag.

Röda flerfamiljshus
 • Projekttid

  Hösten 2011 - sommaren 2013
 • Fastighetsaffär

  LKAB – Top-bostäder
 • Antal

  11 flerfamiljshus
 • Bostäder

  93 lägenheter
 • Status

  Genomfört

Granbacka på mellanområdet i Malmberget, nära Gällivare tätort, var ett av de sista områden med flerfamiljshus som byggdes i början av 90-talet i Gällivare kommun. Men kommunen drabbades snart av bostadskris med tomma lägenheter, och några av husen revs kring millennieskiftet, bara några år efter att de byggts. Konjunkturerna ändrades snart igen, och från 2005 rådde stor brist på lägenheter samtidigt som LKAB meddelade kommunen att delar av Malmberget måste tas över för gruvdrift när företaget satsar på ny huvudnivå och ökad gruvproduktion.

2011 beslutade LKAB att köpa hyreshusen på Granbacka och ge hela området en ansiktslyftning. Samtidigt hade en rad småhus byggts på Myråsen och Tallbacka som ligger på områden intill som ersättning för egnahem på Elevhemsområdet i Malmberget. Fastigheterna togs över av LKAB:s fastighetsbolag. Ett omfattande renoveringsprogram sattes in för att åtgärda det eftersatta underhållet. Landskapsarkitekter anlitades för att göra en plan för att rusta utemiljön. LKAB upphandlade dessutom nya hus för de fem byggrätterna.

Idag har moderniseringen kompletterats med ett kvartershus med samlingslokal, gemensam bastu och en lånelägenhet för besökande till hyresgäster i kvarteret.

Granbacka blev åter ett attraktivt bostadsområde på Mellanområdet sedan LKAB gjorde den första fastighetsaffären med kommunala Topbostäder. Omkring 175 lägenheter berördes direkt och indirekt av affären.