Ny dricksvattenreservoar på Södra Mosebacke

Den nuvarande vattenreservoaren – Kaptensreservoaren i Malmberget stängs och kopplas ifrån i slutet av maj 2019 och ersätts istället med två nya vattenreservoarer, en på Södra Mosebacke och en på Repisvaara.

Korta fakta

 • Tidplan

  2016 - maj 2019

 • Projekt

  Anläggning av ny vattenreservoar på Södra Mosebacke

 • Entreprenör

  PEAB

 • Status

  Pågår

Kaptensreservoaren påverkas av avvecklingen av Malmberget och måste därför stängas till förmån för fortsatt gruvbrytning. Projektet med de nya vattenreservoarerna sker i nära samarbete med Gällivare kommun som ersätts för de funktioner som påverkas av gruvbrytningen.

Projektet med att anlägga de två nya vattenreservoarerna påbörjades redan 2016 med en undersökning av vattenflödena i samhället och hur de kommer att förändras över tid. Vattenförbrukningen i Malmberget kommer att minska för att istället öka i Gällivare då större delen av befolkningen kommer att bo där.

Observera: när inkopplingen av vattenreservoaren på Södra Mosebacke sker, 22 maj från kl. 22.00, kommer delar av Malmberget att vara utan vatten. Vattnet förväntas vara avstängt under cirka åtta timmar. Viss missfärgning av vatten kan uppstå dygnet efter inkopplingen. Om så sker rekommenderas att spola i kranarna.

Här kan du läsa mer om arbetet med projektet.

Kontaktperson Emma Grönberg tel 072-204 16 24