Ny dricksvattenreservoar på Södra Mosebacke

Den tidigare vattenreservoaren – Kaptensreservoaren i Malmberget stängdes och kopplades ifrån i slutet av maj 2019 och har ersatts med två nya vattenreservoarer, en på Södra Mosebacke och en på Repisvaara.

Korta fakta

 • Tidplan

  2016 - maj 2019

 • Projekt

  Anläggning av ny vattenreservoar på Södra Mosebacke

 • Entreprenör

  PEAB

 • Status

  Avslutat

Kaptensreservoaren påverkas av avvecklingen av Malmberget och måste därför stängas till förmån för fortsatt gruvbrytning. Projektet med de nya vattenreservoarerna sker i nära samarbete med Gällivare kommun som ersätts för de funktioner som påverkas av gruvbrytningen.

Projektet med att anlägga de två nya vattenreservoarerna påbörjades redan 2016 med en undersökning av vattenflödena i samhället och hur de kommer att förändras över tid. Vattenförbrukningen i Malmberget kommer att minska för att istället öka i Gällivare då större delen av befolkningen kommer att bo där.

Här kan du läsa mer om arbetet med projektet.

Kontaktperson Emma Grönberg tel 072-204 16 24