450 bostäder på Repisvaara Norra

Det hittills största sammanhängande bostadsområdet som byggs av LKAB i Gällivare är den norra delen av Repisvaara. Området är beläget strax söder om Porjusvägen i en sluttande slänt med utsikt mot Gällivare och Malmberget.

Grävmaskin på byggarbetsplats

Korta fakta

 • Tidplan

  2017 -
 • Entreprenör

  NYAB utför markarbeten för vägar, VA och el. Bostäderna uppförs av flera olika leverantörer.
 • Byggnadstyp

  Blandad bebyggelse bestående av flerfamiljshus.
 • Status

  Påbörjat

Repisvaara Norra omspänner båda sidor av vägen mot Dundret och detaljplanen omfattar totalt 450 bostäder. I första hand byggs flerfamiljshus på Repisvaara Norra.

Här planeras både för bostadsrätter och hyresrätter i olika husmodeller. Det blir större och mindre hus, lägre och högre bostadshus, ett omväxlande utbud av bostäder. Markarbetena är i full gång på hela området. Området är i första hand ett ersättningsområde för de flerfamiljshus som påverkas av gruvdriften i Malmberget. De hyresrätter som byggs som ersättningsbostäder omfattas av LKAB:s ersättningsmodell för hyrestrappning. Det vill säga att hyran för de nybyggda lägenheterna successivt höjs under åtta år innan ordinarie hyresnivå nås.

I angränsning till området finns idag skidspår, promenadvägar och en restaurang. I Gällivare kommuns planer ingår även att bygga förskola och skola.