Repisvaara Mitten

Ett helt nytt villaområde byggs på toppen av Repisvaara vid foten av lågfjället Dundret i Gällivare. Det första huset var inflyttningsklart under försommaren 2017 och området beräknas vara klart 2021.

Gata på Repisvaara Mitten

Korta fakta

 • Tidplan

  2016 - 2021

 • Byggherre

  LKAB

 • Entreprenör

  NYAB utför markarbeten för vägar, va och el. Flera husleverantörer levererar villorna.

 • Byggnadstyp

  Blandade modeller av småhus från flera olika leverantörer

 • Status

  Pågår

Området rymmer 120 villor och är ett ersättningsområde för de enfamiljshus som påverkas av gruvdriften i Malmberget när stora delar av samhället ska avvecklas. Många av fastighetsägarna som har tackat ja till erbjudandet om ett ersättningshus kommer att bo på Repisvaara Mitten. LKAB köper småhusen från flera olika husleverantörer som sammanlagt kan erbjuda 40-60 olika husmodeller.

Det är lätt att ta sig in till Gällivare då det byggts busshållplatser i anslutning till området. Här hittar du information om busslinjen.

I slutet av 2016 och början av 2017 påbörjades markarbeten och till viss del arbeten med husgrunder. Den första villan till Repsivaara Mitten levererades i februari 2017 och var inflyttningsklar försommaren 2017. Projektet fortskrider till 2021 då området beräknas vara klart.

Inflyttning i villorna sker kontinuerligt och i slutet av 2019 var de flesta villorna bebodda.