120 villor byggs på Repisvaara Mitten

Ett helt nytt villaområde byggs på toppen av Repisvaara vid foten av lågfjället Dundret i Gällivare. Det första huset var inflyttningsklart under försommaren 2017.

Kran vid bygge

I dag har ett trettiotal villor av de 120 börjat monteras på platsen.

 • Tidplan

  2016 - 2019
 • Entreprenör

  NYAB utför markarbeten för vägar, va och el. Flera husleverantörer levererar villorna.
 • Byggnadstyp

  Blandade modeller av småhus från flera olika leverantörer
 • Status

  Påbörjat

Den första villan till Repsivaara Mitten levererades i februari 2017 och var inflyttningsklar försommaren 2017. Området rymmer 120 villor och är ett ersättningsområde för de enfamiljshus som påverkas av gruvdriften i Malmberget när stora delar av samhället ska avvecklas. Många av fastighetsägarna som har tackat ja till erbjudandet om ett ersättningshus kommer att bo på Repisvaara Mitten.

I slutet av 2016 och början av 2017 påbörjades markarbeten och till viss del arbeten med husgrunder Inflyttning i villorna sker kontinuerligt.

Projektet fortskrider under de kommande tre åren och därefter beräknas området vara klart. LKAB köper småhusen från flera olika husleverantörer som kan erbjuda 40-60 olika husmodeller. Därefter överlämnas det inflyttningsklara huset till fastighetsägaren.