120 villor byggs på Repisvaara Mitten

Ett helt nytt villaområde byggs på toppen av Repisvaara vid foten av lågfjället Dundret i Gällivare. Det första huset planeras att vara inflyttningsklart under våren 2017.

Kran vid bygge

De första villorna av de 120 har börjat monteras på platsen.

 • Tidplan

  2016 - 2019
 • Entreprenör

  NYAB utför markarbeten för vägar, va och el.
 • Byggnadstyp

  Blandade modeller av småhus från flera olika leverantörer
 • Status

  Påbörjat

Den första villan till Repsivaara Mitten levererades i februari 2017. Området rymmer 120 villor och är ett ersättningsområde för de enfamiljshus som påverkas av gruvdriften i Malmberget när stora delar av samhället ska avvecklas. Många av fastighetsägarna som har tackat ja till erbjudandet om ett ersättningshus kommer att bo på Repisvaara Mitten.

I slutet av 2016 och början av 2017 pågår markarbeten och till viss del arbeten med husgrunder. I april 2016 beslutades om att börja jobbet med markarbeten. Enligt planerna sker inflyttning till den första villan under försommaren 2017.

Projektet fortskrider under de kommande tre åren och därefter beräknas området vara klart med familjer som flyttat in. LKAB köper småhusen från flera olika husleverantörer som kan erbjuda 40-60 olika husmodeller. Därefter överlämnas det inflyttningsklara huset till fastighetsägaren.

Området är högt beläget, beväxt mestadels med barrträd och utsikten är milsvid. I närheten finns sedan tidigare ett antal småhus för permanent boende samt en restaurang. Det är nära till naturen med bland annat skidspår för längdskidåkning och Dundrets anläggning med utförsåkning.