Nostalgin ligger i luften

I de områden som berörs av förändringarna finns några av orternas mest unika, omtyckta och fascinerande byggnader. Dessa hus, likväl som områdena i stort, har dokumenterats utförligt innan avveckling.

Långa Raden Malmberget

Avvecklingsarbetet måste utföras med stor respekt och förståelse. Att förändra områden ställer stora krav på oss. Vi ska arbeta hållbart och hushålla med kulturmiljön vilket innebär att vi måste försöka bevara historien och kulturmiljöerna i så stor utsträckning som möjligt. Förändringar måste alltid göras med en stor dos av eftertanke.

Innan förändringar kan ske måste områden och byggnader dokumenteras, enligt krav från bland annat länsstyrelsen och kommunen. Det är först efter ett fullgott dokumentationsarbete som ett rivningslov kan utfärdas. LKAB finansierar och driver omfattande dokumentationsprojekt i samarbete med kommunerna, som ett led i kompensationen till samhället. Genom fotografier, filmer, böcker och modeller lever miljöerna och minnena kvar – men i ny tappning.

Minnenas modell av Malmberget

Från öst till väst. Från syd till nord. Malmbergets historia i alla väderstreck har bevarats. En gigantisk modell har skapats av Malmberget, där både dåtid och nutid gestaltas för dem som vill minnas.

Modellbygget ingår i projektet Dokumentera Malmberget. Modellerna i skala 1:200. Cirka 2 000 byggnader. Vändbara för att se hur byggnaderna förändrats från 1950-talet till 2000-talet. Konstnärerna Tord Pettersson och Jan Åkerlund arbetar med att göra modellerna för hand.

Modellbygget ingår i projektet Dokumentera Malmberget. Över 1 000 byggnader i skala 1:200 har byggts. Dessa är vändbara för att se hur byggnaderna förändrats från 1950-talet till 2000-talet. Konstnärerna Tord Pettersson och Jan Åkerlund arbetade i tre år med att göra modellerna för hand.

Modellen av Malmberget – förr och nu ingår i Gällivare kommuns projekt, "Dokumentera Malmberget" som LKAB delvis finansierar. Dokumentationen i projektet innehåller dessutom fotografier, intervjuer med människor och dokumentation från föreningar och företag.

Modell av Malmberget

Final för dokumentationen i Malmberget

Under sommararen 2016 flödade kulturen och historien i Malmberget. I sporthallen och Kåkstan bjöds det på en nostalgisk resa. Bilder, filmer, berättelser och olika evenemang fick besökarna att minnas svunna tider i Malmberget.

Läs mer här.

Kulturbyggnader flyttas

LKAB och Gällivare kommun har enats om att LKAB ska bevara ett 30-tal av LKAB:s kulturbyggnader i Malmberget. Hösten 2016 har 14 bostadshus samt ett antal uthus flyttats från Malmberget till Koskullskulle.

Under 2017 inleds den andra etappen och 16 byggnader flyttas. Totalt är det 86 lägenheter. De över 100 år gamla kulturbyggnaderna är gediget byggda, oftast i timmer och med mycket snickarglädje. Vinsten är att husen bevaras. LKAB vill också kunna erbjuda ett äldre lägenhetsbestånd med lägre hyror. Även miljön kring byggnaderna återskapas. Att bevara husen är ett krav från länsstyrelsen i Norrbotten.