Aktuellt i samhällsomvandlingarna 2019

Förändringarna i både Gällivare och Kiruna kommuner är påtagliga. Här presenteras ett urval av milstolpar i samhällsomvandlingarna under året.

Nya bostadsområden växer fram – samtidigt som byggnader rivs. På många håll pågår markarbeten med nya vägar, olika ledningsdragningar samt arbeten med planering av nya områden. Samtidigt omvandlas områden som avvecklats till industrimark. På båda orter fortlöper dialogen med fastighetsägare om ersättning för de fastigheter som berörs av LKAB:s gruvbrytning.

Aktuellt i Kiruna

 • LKAB bygger cirka 100 hyresrätter på Luossavaara under året. Dessa blir främst LKAB Fastigheters bostäder.
 • Riksbyggen bygger 47 bostadsrätter i bostadsrättsföreningen Fjällvyn på Luossavaara under våren. De startar även sin andra etapp bostadsrättsföreningen Fjällblicken med ytterligare 47 bostadsrätter med säljstart i april.
 • LKAB anlägger mark- och infrastrukturarbeten på utvecklingsområdet Jägarskolan för kommande byggnationer.
 • LKAB börjar bygga cirka 60 bostäder i kvarter 4 i Kirunas nya centrum.
 • LKAB börjar bygga kvarter 7, 8 och 9 i Kirunas nya centrum som ska innehålla handel, kontor, parkering och bostäder.
 • Arbetarbostaden B5 och de tre bläckhornshusen som flyttats till Luossavaara renoveras under hösten.
 • Hjalmar Lundbohmsgården utreds för att fastställa omfattningen av renoveringen och arbetena beräknas starta.
 • Ingenjörsvillan med utbildningslokaler och övernattningsrum för LKAB:s verksamhet planeras tas i bruk under senhösten.
 • LKAB, Kiruna kommun och länsstyrelsen i Norrbotten utreder vilka byggnader som ska flyttas för att beakta riksintresset för kulturmiljö.
 • Byggnation etapp ett av väg E10 mellan Karhuniemi och Kurravaaravägen fortsätter.
 • Stadshuset och Bolagshotellet avvecklas under våren och försommaren. Platserna där byggnaderna stått gestaltas under hösten.
 • Järnvägsstollen i Tuolluvaara avvecklas under sommaren för att möjliggöra ny E10.
 • Planering för nybyggnation av Nytt Bolagshotell på Luossavaara startar.
 • Fler kulturbyggnader förbereds för flytt och bedöms flyttas under senhösten, exakt vilka är inte klart.
 • Utformning av parkområde i Gruvstadsparken där avveckling av Gruvfogde skett.
 • Planering för nytt polishus i Kirunas nya centrum startar.

Aktuellt i Gällivare/Malmberget

 • Riksbyggen startar byggnationen av bostadsrättsföreningen Midnattssolen som omfattar 40 bostadsrätter på Repisvaara Norra i Gällivare.
 • Cirka 300 bostäder blir inflyttningsklara på Repisvaara Nordväst och Nordost och 60 lägenheter är klara på Repisvaara Södra till hösten.
 • På Repisvaara Mitt byggs cirka 120 villor och området kommer att färdigställas under hösten.
 • Planering av mark och infrastruktur på Repisvaaras västra sida för cirka 50 villor pågår.
 • Avvecklingar av byggnader i Malmberget fortsätter löpande.
 • Inflytt pågår i de 100 nyproducerade hyresrätterna på Forsbacken.
 • Fem kulturbyggnader flyttas från Poitakvägen till Koskullskulle under sommaren.
 • Ytterligare fem kulturhus flyttas till Repisvaara Nordost. De fem kulturhusen är Gruvfogdebostaden, de två Engelska barackerna samt de två Pepparkakshusen som alla i nuläget står i Malmberget.