Byggprojekt färdigställs – nu påbörjas inflyttningar

Samhällsomvandlingen har pågått länge i Malmberget och Gällivare men den här sommaren har det nog satts rekord i antal byggprojekt som varit igång samtidigt.

Två av de fyra fyravåningshusen på Forsgatan i Gällivare är inflyttningsklara från mitten av september.

Flera av byggprojekten består av ersättningsbostäder för de bostäder som påverkas av gruvbrytningen i Malmberget, för att säkra att nya bostäder finns tillgängliga för dem som måste flytta till förmån för fortsatt gruvbrytning.

– Det känns bra att vi nu kan färdigställa flera byggprojekt och på så sätt bidra till att utveckla samhället. Det är otroligt roligt att se hur dessa nya och fina bostäder och områden växer fram, samt hur de fylls med liv och rörelse när de fylls med människor som bor där, säger Peter Segerstedt, avdelningschef på LKAB:s samhällsomvandling i Malmberget. 

Interiörbild från en av lägenheterna på Forsgatan i Gällivare

Interiörbild från an av lägenheterna på Forsgatan i Gällivare.

Inflyttningar

 • Nära Kullekiosken i Koskullskulle har fem bostadshus med sammanlagt 40 lägenheter byggts. Inflyttning har skett från augusti.
  Ersättningsbostäder åt LKAB Fastigheter.
 • På Forsgatan i Gällivare byggs 62 lägenheter i fyra stycken fyravåningshus. Två av hyreshusen, det vill säga 31 lägenheter är inflyttningsklara från mitten av september.
  Ersättningsbostäder åt LKAB Fastigheter.
 • På Forsgatan i Gällivare byggs även fyra tvåplanshus med sammanlagt 40 lägenheter. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara från februari 2019.
  Ersättningsbostäder åt TOP Bostäder.
 • Kulturbyggnader flyttade till Solbacken - etapp två av kulturbyggnader, totalt 30 lägenheter fördelade på elva hus, som flyttades till Solbacken sommaren 2017 har efter flytten renoverats och är nu klara för inflyttning. För 26 av dessa lägenheter har inflyttning påbörjats i början av september. För resterande fyra lägenheter påbörjas inflyttning under slutet av september.
  Ersättningsbostäder åt LKAB Fastigheter.