LKAB säljer Förmansklubben och Silfwerbrandts

Vill du flytta en del av gamla Kiruna till din tomt? Nu är byggnaderna Förmansklubben eller Silfwerbrandts till salu.

Ett rött hus.
Huset Silfwerbrandts som står inför en flytt 2017.

LKAB upplåter ett antal byggnader till försäljning inom avvecklingsområden, som successivt kommer att avvecklas för att övergå till ett parkområde – en så kallad Gruvstadspark. Nu finns det chans att köpa Silfwerbrands-huset och Förmansklubben och flytta dem till egen tomt.

Förmansklubben i Kiruna

Silfwerbrands, B47 ligger på Hjalmar Lundbohmsvägen 18, Kiruna och ska flyttas senast 2017.

Förmansklubben, B8, ligger på Bromsgatan 7, Kiruna och ska flyttas senast 2018.

LKAB står för kostnaderna gällande rivningslov samt för återställande av marken. Köparen ansvarar och bekostar flytten av byggnader till egen mark samt eventuellt mark- och bygglov. I nuläget upplåts två byggnader till försäljning, Silfwerbrands och Förmansklubben.

Kontakta Mari Kuokkanen för mer information, +46 980 - 727 42.