LKAB utökar industriområdet i Malmberget 2019

LKAB:s industristängsel som gränsar till samhället flyttas succesivt för att utöka industriområdet i Malmberget. Under sommaren påbörjas arbetet med att dra om industristängslet och planen är att detta arbete ska fortsätta under hösten.

Kartan visar befintligt industristängsel, hur staketet planeras dras om under 2019 samt prognoser för kommande år.

Industristängslet kommer att dras om både på östra och västra sidan om Kaptensgropen. Under sommaren utökas det befintliga stängslet vid korsningen Hertiggatan/Trädgårdsvägen för att dras på östra sidan om Hertiggatan söderut. På den östra sidan ansluts under sommaren det nya stängslet med det befintliga vid kurvan på östra länken. Även stängslet högst upp på Kilen kommer att dras om under sommaren.

– Ingen produktionsbrytning pågår eller kommer att ske under områden där människor bor eller vistas. För att bibehålla trygghet för de boende och för en fortsatt gruvdrift behöver vi utöka industriområdet. Vi vill ha en god framförhållning och sätter säkerheten först, säger Peter Segerstedt, chef för samhällsomvandlingen i Malmberget.

Därefter är LKAB:s prognos att dragningen av industristängslet fortsätter att utökas under kommande år i takt med att behovet av mark för gruvbrytning förändras.

Du kan ladda ned prognosen för LKAB:s industristängsel i Malmberget i pdf-format via länken nedan.

Prognos för LKAB:s industristängsel i Malmberget (uppdaterad juni 2019).