Nu rivs Malmbergets centrum

Stora delar av Bolagsområdet i Malmberget har redan rivits. Nu påbörjas rivningarna av Torget, Focushuset, kvarteret Krassen, ett antal hus på området Kilen och 44 villor i västra Malmberget.

karta över Malmberget
Inom de rödmarkerade områdena påbörjas rivningsprocessen under november 2019. Inom det grönmarkerade området påbörjas sanering inom kort.

Vid ett rivningsprojekt görs först en miljöinventering och en rivningsplan. Därefter ansöks om rivningslov hos kommunen. Allt som är miljöfarligt ska saneras, arbetet görs i flera steg. Det handlar till exempel om asbest, olja, asfalt, elkablar och tjärpapp.

I centrala Malmberget står det tretton våningar höga Focushuset. Sedan 2017 ägs fastigheten av LKAB och planen är att byggnaden ska avvecklas under nästa år. Förberedelserna har redan börjat. Granne med Focushuset ligger Torget där arbetet har kommit längre.
– Vi har spärrat av och håller på att sanera och materialinventera. Därefter ska vi upphandla rivningsarbetet, Karl-Johan Eneris, projektledare.

Inte så långt ifrån centrum ligger kvarteret Krassen, för adresserna Bergmansgatan 8-11 och Norra kungsallén 9-11 upphandlas just nu sanering. Rivningarna startar i början på nästa år.

På området som ligger nedanför Bergmansgatan i Malmberget och öster om Skolgatan ska 44 villor rivas.
– Vi börjar riva i november. Det pågår även en del sanering, men det mesta är gjort. LTH Traktor AB är rivningsentreprenör. Vi har utrett lämpliga utfartsvägar och vi gör allt för att minska störningar för närboende, säger Susanne Svalqvist, projektledare.

Även i Östra Malmberget pågår arbeten. För 13 fastigheter har Berggren och Bergman upphandlats som rivningsentreprenör. 149 hus saknar fortfarande rivningslov.

– Vi har sökt rivningslov 24 maj i år och är beredda att påbörja rivningarna så fort Gällivare Kommun beviljat. Saneringen har dock påbörjats, säger Susanne Svalqvist.

Status i planerade rivningar

  • Torget – Saneras just nu och rivning påbörjas direkt efter jul.
  • Focushuset - Miljöinventering upphandlas. Förhoppningsvis påbörjas detta innan jul och klart i januari. Rivning planeras att genomföras 2020.
  • Kvarteret Krassen, Bergmansgatan 8-11 och Norra kungsallén 9-11 – Sanering upphandlas, planeras till december, rivning startar i början på 2020.
  • Rivningar Kilen 2019 - 13 hus på Kilen, Östra Malmberget – rivningsentreprenör upphandlad.
  • Rivningar småhus östra Malmberget 2019 - 149 hus i Östra Malmberget – väntar på rivningslov från Gällivare kommun, sanering pågår.
  • Rivningar småhus västra Malmberget 2019 - 44 villor i västra Malmberget – rivningsentreprenör upphandlad.
  • Konsumhallen - sanering påbörjas efter jul.
  • Lövberga - Tas över i sin helhet av LKAB i årsskiftet 2019/2020.
  • Bolagsområdet – Klart i år.
  • Hermelin inklusive Gruvmuseet - saneras och rivning påbörjas 2020.