Ny väg förenar dåtid med nutid

Under 2017 är det dags för de första kulturbyggnaderna att byta adress. Den nya adressen blir Lotten Erikssons gata, uppkallad efter Bolagshotellets första föreståndarinna.

Bolagshotellet i Kiruna
Bolagshotellet i Kiruna får ny adress.

— Att döpa den första gatan på området efter Lotten Eriksson förenar dåtid med nutid på ett fint sätt, säger Tjabba Nordanfjäll, projektledare på LKAB och ansvarig för flytten av kulturbyggnader.

Det handlar alltså inte bara om ett helt nytt bostadsområde utan också om en ny postadress. Därför är det särskilt glädjande att kommunstyrelsen antog LKAB:s namnförslag, Lotten Erikssons gata, i kommunstyrelsen den 7 november. Därtill beslutade kommunstyrelsen att anta kvartersnamnen; Kockan, Föreståndarinnan, Baderskan, Strykerskan och Manglerskan.

— Det finns gott om vägar och gator som är uppkallade efter betydande män men desto färre som är uppkallade efter kvinnor. Därför är det glädjande att kommunstyrelsen valt att anta gatunamn som är uppkallade efter historiska kvinnor och att anta kvartersnamn efter yrkesgrupper som tidigare inte uppmärksammats, säger Anders Lindberg, informationschef på LKAB.

Den första vägen på LKAB:s utvecklingsområde, som sammanlänkar kulturbyggnaderna vid Luossavaaras fot, är uppkallad efter Charlotta "Lotten" Eriksson (1848‒1917) från Uppsala. Lotten Eriksson direktrekryterades till jobbet av självaste Hjalmar Lundbohm och hon innehade tjänsten som verksamhetsansvarig från hotellets öppnande 1901 till sin pensionering 1913.

— Att döpa den första gatan i det nya området, där Bolagshotellet kommer att placeras, efter hotellets första föreståndarinna känns verkligen passande, säger Anders Lindberg.

Kommunstyrelsen antog även Maria Taavenikus gata samt Systrarna Pappilas gata – för kommande vägar på området.

Maria Taaveniku flyttade till Kiruna, då kallat Luossajaure, hösten 1898 från Malmberget. Hon bodde med sin man, som arbetade som kusk, i den norra delen av byggnad B:1 fram till sommaren 1900. Innan ångköket uppfördes på Ön blev Maria Taaveniku som en matmor åt de ungkarlar som kommit för att jobba åt LKAB, men inte hade någon egen hushållning. Hon är ett exempel på vilken betydelse de första kvinnorna i Kiruna spelade både för viktiga samhällsfunktioner och för LKAB:s verksamhet.

Systrarna Pappila, Brita Maria Olofsdotter Pappila (1865-1949) och systern Sofia Vilhelmina Olofsdotter Pappila (1873‒1954) från Jukkasjärvi anlitades av Hjalmar Lundbohm vid representationsmiddagar för viktiga gäster åren innan Bolagshotellet stod klart.