Komponentexempel 2023-06-05

Videostöd i hero (uppladdad film)

Segment och segment navigation

Med Segmentblocket är det nu lättare att skapa sekundärt innehåll på en sida. Varje segment kan även ges en label och visas i blocket segment navigation. Navigationsblocket skapar en undermeny som följer med vid scroll.

Ett andra segment

Om flera segment finns på sidan visas samtliga. Det går även att dölja ett segment från Segment navigation i blockets inställningar (Exclude from navigation 1/0). Segmentblocket har även stöd för pictorgram och alternativ bakgrundsfärg.

Stöd för tabbnavigering