Frågor och svar

Här har vi samlat alla frågor och svar som kan hjälpa dig på vägen. Du kan filtrera på olika ämnen för att få ett mer relevant urval.

Filtrera

Nej, du kan inte välja att kompenseras ekonomiskt i och med att du inte äger din bostad utan hyr den.

Tillsammans med din hyresvärd diskuterar ni boendealternativen inom hyresvärdens bestånd.

Det beror på vad din hyresvärd har för fastighetsbestånd. LKAB:s förhoppning är att det ska finnas både nyare och äldre lägenheter, men för att ha möjlighet att erbjuda det krävs det att det byggs nytt. Då får vi en rotation i bostadsköerna så att äldre bestånd blir lediga.

I nyproducerade lägenheter är kvadratmeterpriset högre än i äldre bostäder, vilket bidrar till högre hyror i nya hus. Det beror på att de har en högre standard och funktionalitet.

Det beror dels på vad din hyresvärd väljer för typ av ersättning och dels på dina egna önskemål om ditt nya boende. LKAB bedömer att det kommer finnas ett nyare och äldre bostadsbestånd att flytta till, i olika storlekar och standard, inom opåverkade bostadsområden samt utvecklingsområden.

Nej, trappningen är knuten till dig som hyresgäst och till ersättningslägenheten.

I sju år. Under det första året behåller du din nuvarande hyresnivå, i de fall du flyttar till en lika stor lägenhet. Om du däremot flyttar till en större eller mindre lägenhet betalar du en månadshyra som motsvarar hyran för en lika stor lägenhet i ditt nuvarande hyreshus. Du betalar full hyra det nionde året. Detta gäller endast om du flyttar till en nyproducerad lägenhet.

Nej, bara om du flyttar till en nyproducerad lägenhet.

Om din hyresvärd väljer ett nyproducerat ersättningshus blir de nya hyrorna högre. Däremot erbjuder LKAB alla hyresgäster oavsett hyresvärd en hyrestrappning i totalt sju år.

LKAB:s förhoppning är att du som hyresgäst följer med din hyresvärd i de fall denne väljer ett ersättningshus.

LKAB kommer att inleda dialog med samtliga näringsverksamheter inom det påverkade området. LKAB vill dock först äga fastigheten innan vi inleder dialog med er hyresgäster. Fram till första mötet kan följande länkar vara värdefulla att ha koll på:

Här kan ni ta reda på när i tid LKAB planerar att köpa fastigheten där er verksamhet är belägen och när en flytt måste ske.

Här kan ni läsa om hur LKAB kompenserar företagare, myndigheter och organisationer

Det är en fråga som måste ställas till KBAB.

Det är absolut möjligt om det finns vakanta lokaler att tillgå som passar din verksamhet. Ta kontakt med fastighetsägaren för den fastighet du är intresserad av att hyra i.

LKAB kommer bland annat möjliggöra för en omflyttning inom avvecklingsområdet som innebär att nuvarande centrum kan förtätas och de lokaler som nu är tomma kan fyllas med verksamheter.

En referensgrupp med handlare, Kiruna kommun och LKAB är även igång för att identifiera vilka åtgärder som behöver göras i befintligt centrum under avvecklingstiden fram till flytt.

Det är ni verksamhetsutövare som vet vilken lokalisering som är bäst för just er verksamhet. LKAB:s ersättningsmodeller gäller oavsett var er nya lokalisering blir under förutsättning att den ligger belägen utanför påverkansområdet och inom Kiruna tätort. LKAB:s ersättningsmodeller gäller givetvis även oberoende av vem som blir din nya hyresvärd.

I den senaste köptidplanen som offentliggjordes i mitten på maj 2017 har LKAB beaktat detta genom att tidigarelägga köp av fastigheter inom nuvarande centrum som inrymmer kommersiell verksamhet. När LKAB väl äger fastigheten där du har din lokal kommer vi ha bättre förutsättningar för att kunna möjliggöra en samlad flytt för er lokalhyresgäster.

LKAB har en överenskommelse med Kiruna kommun och verksamhetsutövare att vi ska göra en samlad flytt för att undvika en splittrad handel och en otydlig stadsbild.

Kiruna kommun äger frågan, men bilden av det nya växer fram i och med att kommunen tecknar markavtal med exploatörer. LKAB kommer att bygga i kvarter fyra och nio i Kirunas nya centrum. I kvarter fyra är planen att det ska byggas bostadshus med nya hyresrätter och ett mindre inslag av kommersiella lokaler som vetter mot kvarter fem, där Kirunas nya kulturhus ska byggas. I kvarter nio blir det överhängande handelslokaler och kontorsytor. Hela 4 500 kvadratmeter handel ska lokaliseras i bottenplanet på kvarteret.

LKAB ansvarar för omlokaliseringen från det påverkade området. Om en ny verksamhet vill etablera sig i nya Kiruna centrum så kan denna ta kontakt med Stadsbyggnadsförvaltningen på Kiruna kommun som ansvarar för utvecklingen av Kirunas nya centrum.

I dagsläget kan vi inte svara på den frågan. Detta kommer vi först kunna besvara när projekteringen för de nya fastigheterna är klar samt när uthyrningen av lokalerna påbörjas.

Bilden visar tidsplanen för flytt av Kiruna centrum och närliggande områden.

Finns det någon tidsplan för min fastighet?

Vi tillhandahåller en omfattande tidsplan för alla fastigheter. I vår tjänst "Tidsplan – sälja och flytta" hittar du mer information när olika delar av våra verksamhetsorter, Kiruna och Malmberget/Gällivare berörs.

Vi finns tillgängliga för att hjälpa dig.

Få svar på dina funderingar angående tidsplan, flyttdestination och processen. Kontakta oss gärna eller diskutera dina frågor med våra samhällsomvandlare.