Till dig som berörs

Se tidsplanen för när det är dags att sälja och flytta, få specifik information för olika sakägare och ta del av våra ersättningsprinciper. Vi finns här för att stödja dig genom hela processen.

Bilden visar tidsplanen för flytt av Kiruna centrum och närliggande områden.

Kiruna och Malmberget

Tidsplan för sälj och flytt

Att flytta är en stor omställning som är svår att mäta i pengar. Vi har respekt för att rationella argument möter känslor och vi vill göra vårt yttersta för att göra rätt för oss. Därför kommer du som berörs att kompenseras. Här får du veta om du är berörd, när och hur.

Praktisk information för olika målgrupper

Vi förstår att varje sakägare har sina unika behov och utmaningar i samhällsomvandlingen. Här erbjuder vi riktad vägledning för villaägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, hyreshusägare samt företagare och organisationer. Ta del av relevant och användbar information som hjälper dig i din specifika situation.

Kompensation till berörda

2015 tog LKAB:s styrelse beslut om hur vi i fortsättningen ska ersätta fastighetsägare, boende och näringsidkare som påverkas.

Markens rörelse

Gruvbrytningen skapar rörelser i berget som påverkar omgivningen. I takt med att brytningen sker djupare ner påverkas marken och det omkringliggande samhällena.