För dig som äger en villa

Som ägare av en villa kommer du att erhålla kompensation enligt beskrivningen här. Målet är naturligtvis att kompensationen ska vara så rättvis som möjligt. Här finns allt du behöver veta inför försäljningen och hur processen går till, från det att vi tar kontakt med dig tills du flyttar in i din nya bostad.

En flygbild över Malmberget med Gällivare i bakgrunden.

Processen

Vi förstår att du har många frågor angående samhällsomvandlingen och hur den kommer att påverka dig. Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på dina funderingar om tidpunkten för påverkan, möjliga flyttalternativ och hur själva flytten kommer att genomföras. För att stödja dig under hela processen kommer du att ha kontakt med en av våra samhällsomvandlare. Deras roll är att vägleda och bistå dig genom de olika stegen i samhällsomvandlingen samt vara en kontaktperson för dina frågor och funderingar.

Första mötet

I god tid innan gruvbrytningen påverkar din fastighet och nuvarande bebyggelse kommer LKAB att informera dig om när du kan förvänta dig att bli påverkad av samhällsomvandlingen. Vi tar kontakt med dig och bokar in det första mötet för att planera din flytt

Värdering

En oberoende fastighetsvärderare kommer att göra en marknadsvärdering och bedöma värdet på varje fastighet. Det görs även en funktionsinventering där fastighetens skick och funktion inventeras. Värderingen tar hänsyn till individuella skillnader och faktorer som påverkar marknadsvärdet. Resultatet av inventeringen kommer att användas för att bestämma ersättningen för dig som sakägare om du väljer att köpa ett nytt hus.

Vem ansvarar för vad om du väljer ett ersättningshus?

LKAB ansvarar för att ge dig som sakägare ett erbjudande om ersättningshus. Vi ansvarar bland annat för att beställa ditt nya ersättningshus, asfaltera infarten och så in gräsmattan. När slutbesiktningen har genomförts avslutas LKAB:s roll i processen.

Husleverantörens ansvar?

Husleverantören ansvarar för att huset byggs enligt beställning, står för garanti och ska åtgärda fel som påträffats vid besiktningen. Husleverantören ansvarar också för att ha en dialog med dig under garantitiden. Sakägaren ansvarar för att beställa och betala för extra tillval och eventuella skatteeffekter. 

Efter försäljning

Här hittar du information om hur processen slutförs när försäljningen väl är genomförd.

Vid val av ersättningshus

Om du väljer ett ersättningshus bor du kvar fram till dess att du kan flytta in i det nya huset.

Vid monetär ersättning

När fastigheten är såld till LKAB betyder det inte att du måste flytta direkt. Om du önskar bo kvar i fastigheten som hyresgäst kommer LKAB att besikta huset för att avgöra om huset är i sådant skick som medger att det hyrs ut. Visar besiktningen att uthyrning är möjlig kommer ett hyresavtal med besittningsskyddsavstående att tecknas med LKAB och du kan då bo kvar i huset. Eftersom huset ska rivas kan dock uthyrning endast ske så länge LKAB bedömer att det är lämpligt.


Vi förstår att du har många frågor

Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på dina funderingar om när du kommer att påverkas, vart du kan flytta och hur flytten ska gå till. Samtidigt är det viktigt att förstå att LKAB inte styr över hela omvandlingsprocessen och att det finns flera involverade parter.