En flygbild över gamla Kiruna centrum

Tidsplan för sälj och flytt

Förändringarna sker snabbt. Flera projekt i samhället är redan avslutade, påbörjade eller i planeringsstadiet. Några byggnader ska flyttas och andra avvecklas. På många håll byggs det nytt. Håll dig uppdaterad i vad som händer och ta reda på om du är berörd och måste flytta.

Tidplanen uppdateras när förutsättningarna ändras

Tidsperspektivet ser olika ut beroende på var i det påverkade området fastigheten ligger. Allt berörs alltså inte samtidigt. Tidplanerna bygger på de prognoser som görs för markrörelser orsakade av gruvan och på behovet att utveckla nya delar i samhällena.

En bild på byggnationer på kvarteret Gladan i Gällivare centrum

Projektarkiv

Samhällsomvandlingen har tagit fart på allvar och flera stora projekt är redan klara. Förändringarna är inget nytt och kunskapen om malmkroppens utbredning har funnits under lång tid. Här nedan hittar du alla projekt som genomförs i våra orter.