Kompensation till berörda

2015 tog LKAB:s styrelse beslut om hur vi i fortsättningen ska ersätta fastighetsägare, boende och näringsidkare som påverkas.

En trygg lösning som passar dig

LKAB:s samhällsomvandlare och externa samarbetspartners är specialister på försäljning och köp av bostadsrätter, villor, hyreshus, industrifastigheter och kommersiella fastigheter. De har omfattande kunskaper om Malmfältens bostadsmarknad, för en tät dialog med byggbranschen och lämnar inget åt slumpen.

Att hitta goda lösningar till cirka 10 000 berörda personer i Malmfälten ställer krav på hög kompetens och noggrann kontroll – och borgar för en trygg affär för dig.

Tillsammans in i framtiden

Förhoppningsvis tycker du att vårt erbjudande är attraktivt och ger dig goda möjligheter för framtiden. Vi har dock all respekt för att du känner viss oro inför affären.

LKAB:s samhällsomvandlare kommer att bistå dig i försäljningen.