För dig som är hyresgäst

För dig som är hyresgäst Som hyresgäst kommer du att erhålla kompensation enligt beskrivningen här. Vårt främsta mål är att säkerställa en rättvis kompensation för dig. På denna sida hittar du all relevant information inför din kommande flytt och en guide som beskriver hur processen kommer att genomföras. Vi strävar efter att ge dig all nödvändig information och stöd för att underlätta din övergång till en ny bosta

Dialog med din hyresvärd

När det börjar bli dags att flytta kommer du att bli kontaktad av din hyresvärd. Det är viktigt att du får tid att fundera över ditt framtida boende och att du, tillsammans med din hyresvärd, kommer fram till en lösning som passar just dig.

Inför flytt

Din hyresvärd får två val av LKAB. Denne kan antingen kompenseras med ett ersättningshus eller med en summa pengar. I de fall din hyresvärd väljer ett nytt hyreshus som ersättning kan du få erbjudande om att flytta med din hyresvärd. Då bor du kvar i din nuvarande lägenhet tills dess att det nya hyreshuset står inflyttningsklart.

Om din hyresvärd istället väljer att bli kompenserad genom pengar blir LKAB Fastigheter din nya hyresvärd. Din hyresvärd kommer att informera dig om vilka alternativ du har i god tid innan fastigheten du bor i säljs till LKAB. Har du redan LKAB Fastigheter som hyresvärd sköts dialogen mellan dig och bostadsförmedlingen.

Om du hyr av LKAB Fastigheter idag, kontakta dem för att få mer information.

Erbjudande om ny hyresrätt – ett val för din framtid

Som hyresgäst blir du kompenserad i tre steg:

  • Erbjudande om en ny hyresrätt
  • Flyttersättning
  • Hyrestrappning, om du flyttar in i en nyproducerad lägenhet

Så går det till när hyran trappas

Hyrestrappningen innebär att hyran successivt trappas upp under en sjuårsperiod. Förutsatt att du flyttar in i en lägenhet som har samma storlek, så behåller du din nuvarande hyra under det första året. Under de följande sju åren kommer din hyra att stegvis trappas upp. Du betalar full hyra först under det nionde året.

Du får även en trappning av hyran om du flyttar till en större eller mindre nyproducerad lägenhet. Då kommer hyrestrappningen att utgå från vad motsvarande lägenhet kostar i ditt nuvarande hyreshus. Observera att den som flyttar till äldre bostadsbestånd inte får trappning av hyran, oavsett om lägenhetens storlek förblir densamma eller förändras.

Personlig trappning

Trappningen är knuten till dig som flyttat till följd av samhällsomvandlingen och följer inte med dig om du frivilligt väljer att flytta till en annan lägenhet under trappningsperioden.
Flyttar du vidare så kommer lägenheten att hyras ut med full hyra till nästkommande hyresgäst.

Du omfattas av hyrestrappningen oavsett vilken hyresvärd du har. Detta ger dig möjlighet att byta till ett modernt och nybyggt boende med högre standard.

Flytt till ny lägenhet

Vid flytten kompenseras du med flytthjälp alternativt en flyttersättning som ska täcka kostnaderna för bland annat adressändring och transporter. Du får välja mellan att LKAB bekostar sex månadshyror alternativt tre månadshyror inklusive ombesörjd flytt.

Vi förstår att du har många frågor

Vi ska svara så gott vi kan på funderingar som vid vilken tidpunkt du kommer att påverkas, vart du kan flytta och hur flytten ska gå till. Däremot kan det många gånger vara svårt att erbjuda raka och enkla svar eftersom LKAB inte styr över hela omvandlingen och det är många parter inblandade.