För dig som äger ett hyreshus

Som ägare av ett hyreshus kommer du att erhålla kompensation enligt beskrivningen här. Vårt mål är att säkerställa en rättvis kompensation för dig som ägare. På denna sida hittar du allt du behöver veta inför försäljningen och en guide genom hela processen. Vi kommer att göra vårt bästa för att ge dig all nödvändig information och stöd för att underlätta övergången.

Första mötet

I god tid innan samhällsomvandlingen påverkar din fastighet och befintliga bebyggelse kommer LKAB att ge dig information om den förväntade tidsramen för när du kommer att påverkas.

Teknisk bedömning och värdering

En oberoende och certifierad fastighetsvärderare gör en marknadsvärdering av ditt hyreshus. Samtidigt genomför du tillsammans med LKAB:s samhällsomvandlare en teknisk bedömning av huset. Baserat på dessa bedömningar kommer LKAB att presentera ett erbjudande till dig, antingen i form av en ny fastighet eller en ersättning i pengar, och du får möjlighet att göra ditt val.

Den tekniska bedömningen genomförs av LKAB:s samhällsomvandlare tillsammans med dig som fastighetsägare. För att avgöra i vilket skick och storlek hyreshuset är analyserar ni värdehöjande faktorer. Resultatet av denna bedömning används som underlag för vilket ersättningshus LKAB kan erbjuda dig.

Lägenheterna och lokalerna värderas separat

Hyreshuset värderas i sin helhet, men utöver det så poängsätts lägenheterna och lokalerna separat för att fastställa standarden i hyreshuset. Faktorer som takhöjd, balkong och extra toalett är exempel på faktorer som kan påverka värderingen.

Oberoende marknadsvärdering

Den oberoende och certifierade fastighetsvärderaren fastställer det ekonomiska värdet på din fastighet. I värderingen ingår även en beskrivning av skick och standard. Värderingen ligger till grund för kompensationen om du väljer pengar i stället för ett ersättningshus.

Värderingsprinciper

Din fastighet analyseras enligt specifika utrustnings- och inredningsnivåer med utgångspunkt i byggnormer och poängsättningssystem. Resultatet översätts baserat på det poängsystem som Sveriges allmännyttiga bostadsbolag (SABO) och Hyresgästföreningen tagit fram. Poängsystemet har sin utgångspunkt i vad hyresgäster generellt värdesätter i lägenheter.

Sammantaget så poängsätts och kategoriseras ditt nuvarande hyreshus som normal, god eller hög standard efter värderingen. Baserat på det får du ett förslag på ersättningshus från LKAB. Vi kommer att ha en tät dialog med dig för att hitta en lösning som passar.

Vårt erbjudande – ett val för din framtid

Du kan välja mellan:

Att välja ett ersättningshyreshus

Du som väljer ett hyreshus kommer att bli erbjuden ett ersättningshus som passar din verksamhet, och som är likvärdigt det hus du har idag. Vilket hus det blir beror på vilka husleverantörer LKAB samarbetar med, den tekniska bedömningen och marknadsvärdet på ditt hyreshus.

De nya hyreshusen byggs enligt moderna byggmetoder. Ytorna effektiviseras, men antalet lägenheter och lokaler ska i största möjliga mån vara detsamma. Utöver detta kan du göra tilläggsbeställningar och på så vis höja standarden eller storleken på lägenheterna och lokalerna. Vilka tillval du kan välja beror på husleverantörens erbjudanden. Tillvalen kostar extra och du beställer och betalar dem direkt hos husleverantören med ett separat kontrakt.

Husets placering

LKAB har tillgång till mark inom tätorten som inte påverkas av gruvbrytningen. Genom en nära dialog strävar vi efter att hitta lösningar som passar dina individuella behov och önskemål angående placeringen av ditt hyreshus.

När du säljer din fastighet till LKAB kommer ett avtal att tecknas. Det innebär att LKAB får tillgång till marken där ditt nuvarande hyreshus står, och som en motprestation tilldelas du marken där ditt framtida hyreshus kommer att placeras.

Att välja monetär ersättning

Du som väljer pengar i stället för ett nytt hus får en engångssumma från LKAB. Summan är marknadsvärdet i enlighet med värderingen plus ett tillägg på 25 procent.

Försäljning

När du gjort ditt val i dialog med LKAB:s samhällsomvandlare så ser processen olika ut beroende på vad du valt. 

Om du har valt ett nytt hyreshus, kommer ett avtal att tecknas och LKAB kommer att beställa huset. Du kommer att köpa tillval direkt från husleverantören och byggprocessen kommer att påbörjas. Om du har valt pengar, kommer ett avtal att tecknas mellan dig och LKAB. På den överenskomna tillträdesdagen kommer LKAB att betala köpeskillingen till dig som fastighetsägare.

Kom ihåg skatten om du säljer med vinst. Läs mer på Skatteverkets hemsida eller kontakta ditt närmaste skattekontor.

Hyresgästerna behöver inte flytta direkt när du har sålt

När fastigheten är såld till LKAB betyder det inte att dina hyresgäster måste flytta direkt. Vi kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt ska informera dina hyresgäster om att du har sålt fastigheten till LKAB.

Vi förstår att du har många frågor

Vi förstår att du som ägare av ett hyreshus kan ha många frågor och funderingar om hur omvandlingen kommer att påverka dig och dina hyresgäster. Vi göra vårt bästa för att ge svar på alla dina frågor rörande tidpunkten för påverkan, alternativa platser för ditt hyreshus och hur eventuell flytt ska genomföras. Det är viktigt att notera att det kan vara utmanande att ge tydliga och enkla svar då LKAB inte styr över hela omvandlingsprocessen och att det finns flera involverade parter. Vi kommer dock att stödja dig och ge dig så mycket information och vägledning som möjligt under denna process.