En flygbild över gamla Kiruna centrum

För dig som företagare, myndighet och organisation

Så här ersätter vi företag, myndigheter och organisationer. Målet är naturligtvis att säkerställa en rättvis kompensation för er. Beroende på var er verksamhetslokal ligger inom det påverkade området varierar tidsperspektivet för förändringarna. Här på denna sida finns all den information ni behöver inför flytten för att underlätta er övergång.

Processen

Vi förstår att ni har många frågor och vi kommer att göra vårt bästa för att svara på era funderingar kring tidpunkten för påverkan, möjliga flyttalternativ och hur själva flytten kommer att genomföras. Vi vill dock betona att det kan vara utmanande att ge direkta och enkla svar eftersom LKAB inte har fullständig kontroll över hela omvandlingsprocessen och det involverar flera parter. En samhällsomvandlare från LKAB kommer att kontakta er för att boka in det första mötet, där ni kan få mer detaljerad information och diskutera era specifika behov och frågor.

Första mötet

I god tid innan gruvbrytningen påverkar nuvarande bebyggelse och fastigheten där ni bedriver er verksamhet, kommer LKAB att ge er information om när ni kommer att påverkas av samhällsomvandlingen. Du kommer att bli kontaktad av en samhällsomvandlare från LKAB, varpå ni kan boka in ett första möte.

Ny lokal för er verksamhet

Företag, organisationer och myndigheter som behöver flytta på grund av LKAB:s fortsatta gruvbrytning blir kompenserade i flera steg.<br><br>För verksamheter som hyr en lokal erbjuds en ny lokal med hyrestrappning under en period på fem år, förutsatt att den nya hyreskostnaden blir högre än den nuvarande. Utöver det står LKAB för omlokaliseringskostnader och eventuellt resultatbortfall i samband med flytten och etableringstiden, om verksamheten väljer att acceptera erbjudandet om en ny lokal. Den nya lokalen kommer att vara av likvärdig funktion som den nuvarande, även om den inte kommer att vara en exakt kopia.<br><br>Omlokaliseringskostnader<br>LKAB erbjuder även hjälp med flytten av inredning, möbler och varor till den nya lokalen. Det innebär att LKAB tar på sig kostnaderna för själva omlokaliseringen till den erbjudna lokalen.<br><br>Resultatbortfall<br>Vid eventuellt resultatbortfall i samband med flytten till den nya lokalen erbjuder LKAB kompensation. Det är viktigt att flytten genomförs effektivt för att minimera det ekonomiska bortfallet. Genom att samordna olika marknadsaktiviteter och genomföra en smidig flytt kan resultatbortfallet begränsas. Ett gott samarbete mellan alla parter är avgörande för att uppnå detta.

Ekonomisk analys

LKAB ansvarar för att ge dig som sakägare ett erbjudande om ersättningshus. Vi ansvarar bDu som bedriver en affärsrörelse kommer att få ditt företag analyserat före och efter flytten, för att LKAB ska kunna ersätta det eventuella resultatbortfall som kan ske i samband med flytten till en ny lokal. Den ekonomiska analysen utförs av en oberoende part.<br>Den lokal som din verksamhet idag använder förutsätts vara anpassad till verksamhetens särskilda behov, bland annat antal anställda,  storlek, läge och den marknad som ni agerar på, till exempel volymhandel, shopping eller kontorslokaler.<br><br>Hyrestrappning<br>Hyrestrappning innebär att hyran successivt höjs under en period om fem år för företag, organisationer och myndigheter. Trappningen styrs av hyran före samt efter flytten till den nya lokalen som verksamheten erbjudits. Trappningen beräknas för motsvarande kvadratmeter i den tidigare lokalen. Om lokalytan utökats sker ingen trappning för tillkommande lokalytor. Trappningen är knuten till dig som hyresgäst som har blivit erbjuden en ersättningslokal. Trappningen följer inte med din verksamhet om du väljer att byta lokal under trappningsperioden.<br><br>LKAB erbjuder flytthjälp av följande:<br>Ned- och uppmontering av befintlig inredning.<br>Flytt av larm, kommunikationsutrustning och abonnemang.<br>Flytthjälp i form av transport, upp- och nedpackning samt emballage.<br>Städning och deponi av material som inte kan återanvändas.<br>Kommunikation av företagets flytt till ny adress.<br>Hjälp av en konsult avseende utformning av lokalen.<br><br>Ovanstående hjälp gäller inredning som ägs av företaget, organisationen eller myndigheten och som därmed finns med i förteckningen över verksamhetens tillgångar. Här ingår även inventarier som har ställts till förfogande av exempelvis en varuleverantör. Installationer som tillhör fastigheten ersätts inte av LKAB.

Rutin för flytt

Du får ett erbjudande om en ny lokal, därefter tar vi fram en åtgärdslista och tidplan med hänsyn till din specifika verksamhet. En överenskommelse upprättas för hela flytten.<br>Följande gäller vid flytt:<br>LKAB anlitar en flyttfirma som hjälper dig med nedmontering och flytt av befintlig inredning, larm och abonnemang samt uppmontering i din nya lokal.<br>Städning och deponi av material som inte kan återanvändas.
Vi förstår att du har många frågor

Vi ska svara så gott vi kan på funderingar som vid vilken tidpunkt du kommer att påverkas, vart du kan flytta och hur flytten ska gå till. Däremot kan det många gånger vara svårt att erbjuda raka och enkla svar eftersom LKAB inte styr över hela omvandlingen och det är många parter inblandade.