Till dig som äger en villa

Så här ersätter vi dig som äger en villa. Målet är naturligtvis att kompensationen ska vara så rättvis som möjligt. Här finns allt du behöver veta inför försäljning och hur processen går till.

Samhällsomvandling

Första mötet

I god tid innan gruvbrytningen påverkar din fastighet och nuvarande bebyggelse kommer LKAB att informera dig om när i tiden du kommer att påverkas av samhällsomvandlingen. Vi förstår att du har många frågor. Vi ska svara så gott vi kan på funderingar som vid vilken tidpunkt du kommer att påverkas, vart du kan flytta och hur flytten ska gå till. Däremot kan det många gånger vara svårt att erbjuda raka och enkla svar eftersom LKAB
inte styr över hela omvandlingen och det är många parter inblandade.

Om du är osäker om och när du berörs, testa vår flyttkoll här:
Sälja och flytta i Malmberget.
Sälja och flytta i Kiruna.

Värdering

En oberoende fastighetsvärderare kommer att göra en marknadsvärdering av varje enskild villa. Värderingen tar hänsyn till individuella skillnader och olikheter som påverkar priset.

Detta innebär att den som har renoverat eller byggt om sin villa och på så vis har fått en högre standard kommer att få en högre värdering än den som inte har förädlat sitt hus. Tomtmarkens storlek påverkar också värdet på din fastighet. Det totala värdet på huset och marken utgör sedan  grunden för ersättningsfastigheten eller ersättningsbeloppet. Basen för din ersättning är marknadsvärdet på ditt hus, i enlighet med värderingen.

Värderingsprinciper

Malmberget: Villan värderas som opåverkad av samhällsomvandlingsprocessen. Det innebär att huset värderas som ett jämförbart hus i Gällivare.

Kiruna: Villan värderas som opåverkad av samhällsomvandlingsprocessen.

När din fastighet är värderad är det dags att välja ersättningshus eller  ersättning i pengar utifrån den värdering som gjorts.

Vårt erbjudande – ett val för din framtid

Du kan välja mellan:

  • Ett hus som är likvärdigt det du har i dagsläget. Huset kommer inte att vara en kopia av det gamla, vare sig när det gäller arkitektur eller material.
  • En summa pengar, motsvarande marknadsvärdet plus 25 procent.
Illustration för husköp

Att välja ett hus

Du som väljer ett hus kommer att få välja mellan flera olika husmodeller. Vilka husmodeller som finns tillgängliga att välja mellan beror på marknadsvärdet på ditt hus och vilka leverantörer LKAB samarbetar med. LKAB erbjuder ersättningshus från Jake Rakennus Bygg AB, Kero Hirsirakennus OY, Lindbäcks Bygg, SA Englund AB, TN Bygg, Trivselhus, Älvsbyhus och Derome Plusshus AB.

Du kommer att bli erbjuden ett ersättningshus som är likvärdigt det hus du har i dag. Utöver detta kan du göra tillval och på så vis komplettera utrustningen och höja standarden. Vilka tillval du kan välja beror på husleverantörens erbjudanden. Tillvalen kostar extra och du beställer dem direkt av husleverantören med ett separat kontrakt.

Husets placering

LKAB äger mark inom tätorten som inte påverkas av gruvbrytningen. Genom en tät dialog kommer vi att försöka hitta lösningar som passar dina behov och
önskemål om placering. När du säljer din fastighet till LKAB tecknas ett avtal. Det innebär att LKAB får tillgång till marken som ditt nuvarande hus står på. I gengäld får du marken som din framtida villa kommer att vara placerad på.

Om flera villaägare vill ha samma tomt

Tomterna i de tillgängliga områdena fördelas efter önskemål från fastighetsägarna. Om ni är flera villaägare som vill ha samma tomt avgör lottning vem som får marken.

Att välja pengar

Du som väljer pengar i stället för ett nytt hus får en engångssumma från LKAB. Summan motsvarar marknadsvärdet i enlighet med värderingen plus ett tillägg på 25 procent.

Vem ansvarar för vad i husprocessen?

LKAB ansvarar för att ge dig som fastighetsägare ett erbjudande om hus eller pengar. Vi ansvarar också för att beställa din nya villa, asfaltera infarten och så in gräsmattan. När slutbesiktning skett är LKAB:s roll avslutad.

Husleverantören ansvarar för att huset byggs enligt beställning, står för garanti och ska åtgärda fel som påträffats vid besiktningen. Husleverantören ansvarar också för att ha en dialog med dig under garantitiden.

Fastighetsägaren ansvarar för att beställa och betala för extra tillval och eventuella skatteeffekter. 

Försäljning

När du gjort ditt val i dialog med LKAB:s samhällsomvandlare så ser processen olika ut beroende på vad du valt. Om du valt hus så blir du erbjuden en husmodell och du får önska tomtmark. Sedan tecknas avtal och LKAB beställer huset. Du köper dina tillval direkt hos husleverantören och bygget påbörjas. Om du har valt pengar så tecknas ett avtal mellan dig och LKAB. På den överenskomna tillträdesdagen betalar LKAB köpeskillingen till dig som fastighetsägare.

Kom ihåg skatten om du säljer med vinst. Läs mer på Skatteverkets hemsida eller kontakta ditt närmaste skattekontor.

Efter försäljning

När fastigheten är såld till LKAB betyder det inte att du måste flytta direkt. Du kan välja att bo kvar en begränsad tid tills dess att området ska avvecklas. Du bor då kvar som hyresgäst hos LKAB Fastigheter. Om du har valt ett ersättningshus bor du kvar fram tills dess att du kan flytta in i det nya huset.

Dokumentlista

Här hittar du dokument som är relevanta för dig som villaägare.