Till dig som äger en villa

Så här ersätter vi dig som äger en villa. Målet är naturligtvis att kompensationen ska vara så rättvis som möjligt. Här finns allt du behöver veta inför försäljning och hur processen går till.

Samhällsomvandling

Första mötet

I god tid innan gruvbrytningen påverkar din fastighet och nuvarande bebyggelse kommer LKAB att informera dig om när i tiden du kommer att påverkas av samhällsomvandlingen. Vi förstår att du har många frågor. Vi ska svara så gott vi kan på funderingar som vid vilken tidpunkt du kommer att påverkas, vart du kan flytta och hur flytten ska gå till. Däremot kan det många gånger vara svårt att erbjuda raka och enkla svar eftersom LKAB
inte styr över hela omvandlingen och det är många parter inblandade.

Om du är osäker om och när du berörs, testa vår flyttkoll här:

Sälja och flytta i Malmberget.
Sälja och flytta i Kiruna.

Värdering

En oberoende fastighetsvärderare kommer att göra en marknadsvärdering samt en funktionsinventering av varje enskild fastighet. Värderingen tar hänsyn till individuella skillnader och olikheter som påverkar marknadsvärdet. Funktionsinventeringen ligger till grund för hur du som sakägare kommer att bli ersatt om du väljer ett nytt hus. 

Värderingsprinciper

Malmberget: Fastigheten värderas som opåverkad av samhällsomvandlingsprocessen. Det innebär att den värderas som en jämförbart fastighet i Gällivare.

Kiruna: Fastigheten värderas som opåverkad av samhällsomvandlingsprocessen.

När värderingen och funktionsinventeringen är gjord är det dags att att välja bland de ersättningshus du blir erbjuden eller ersättning i pengar utifrån den värdering som gjorts. 

Vårt erbjudande – ett val för din framtid

Du kan välja mellan:

  • Ett hus som är likvärdigt det du har i dagsläget. Huset kommer inte att vara en kopia av det gamla, vare sig när det gäller arkitektur eller material.
  • En summa pengar, motsvarande marknadsvärdet plus 25 procent.
Illustration för husköp

Att välja ett hus 

Du kommer att bli erbjuden ett ersättningshus som är likvärdigt det hus du har idag. Funktionsinventeringen ligger till grund för vilka husmodeller du blir erbjuden.

Du har möjlighet att göra tillval och på så vis komplettera utrustningen och höja standarden. Vilka tillval du kan välja beror på husleverantörens erbjudanden. Tillvalen kostar extra och du beställer dem direkt av husleverantören med ett separat kontrakt.

LKAB samarbetar i dagsläget med ersättningshus från Movehome, Älvsbyhus, A-hus, Anebyhusgruppen, SA Englund och Derome Plusshus AB. 

Husets placering

LKAB äger mark inom tätorten som inte påverkas av gruvbrytningen. Genom en tät dialog kommer vi att försöka hitta lösningar som passar dina behov och önskemål om placering. 

När du kommit överens om ersättningshus med LKAB tecknas ett bytesavtal. Det innebär att LKAB får tillgång till marken som ditt nuvarande hus står på. I gengäld får du marken som ditt framtida hus kommer att vara placerad på. 

Om flera villaägare vill ha samma tomt

Tomterna i de tillgängliga områdena fördelas efter önskemål från fastighetsägarna. Om ni är flera villaägare som vill ha samma tomt avgör lottning vem som får marken.

Att välja pengar

Du som väljer pengar i stället för ett nytt hus får en engångssumma från LKAB. Summan motsvarar marknadsvärdet i enlighet med värderingen plus ett tillägg på 25 procent.

Ett avtal tecknas mellan dig och LKAB och på den överenskomna tillträdesdagen betalar LKAB köpeskillingen till dig som sakägare. 

Kom ihåg skatten om du säljer med vinst. Läs mer på Skatteverkets hemsida eller kontakta ditt närmaste skattekontor. 

Vem ansvarar för vad om du väljer ett ersättningshus?

LKAB ansvarar för att ge dig som sakägare ett erbjudande om ersättningshus. Vi ansvarar bland annat för att beställa ditt nya ersättningshus, asfaltera infarten och så in gräsmattan. När slutbesiktning skett är LKAB:s roll avslutad. 

Husleverantören ansvarar för att huset byggs enligt beställning, står för garanti och ska åtgärda fel som påträffats vid besiktningen. Husleverantören ansvarar också för att ha en dialog med dig under garantitiden.

Sakägaren ansvarar för att beställa och betala för extra tillval och eventuella skatteeffekter. 

Efter försäljning

Vid monetär ersättning

När fastigheten är såld till LKAB betyder det inte att du måste flytta direkt. Om du önskar bo kvar i fastigheten som hyresgäst kommer LKAB att besikta huset för att avgöra om huset är i sådant skick som medger att det hyrs ut. Visar besiktningen att uthyrning är möjlig kommer ett hyresavtal med besittningsskyddsavstående att tecknas med LKAB och du kan då bo kvar i huset. Eftersom huset ska rivas kan dock uthyrning endast ske så länge LKAB bedömer att det är lämpligt.

Vid val av ersättningshus

Om du väljer ett ersättningshus bor du kvar fram till dess att du kan flytta in i det nya huset.