Till dig som äger en villa

Så här ersätter vi dig som äger en villa. Att sälja sin fastighet är ett stort beslut, en lång process och en viktig affär. Här finns allt du behöver veta inför försäljning och hur processen går till.

Första mötet

I god tid innan gruvbrytningen påverkar nuvarande bebyggelse och din fastighet får du information om när i tiden du kommer att påverkas av samhällsomvandlingen. Vi förstår att du har många frågor. Funderingar om vid vilken tidpunkt du påverkas, vart du ska ta vägen och hur flytten ska gå till är helt naturliga och vi ska svara så gott vi kan. En samhällsomvandlare från LKAB tar kontakt med dig och ni kommer överens om ett första möte.

Om du är osäker om och när du berörs, testa vår flyttkoll här:
Sälja och flytta i Malmberget.
Sälja och flytta i Kiruna.

Värdering

En oberoende fastighetsvärderare kommer att göra en marknadsvärdering av varje enskild villa. Värderingen är rättvis där individuella skillnader och olikheter påverkar priset.

Det innebär att den som har renoverat och byggt om sin villa och med det har fått en högre standard får en högre värdering än den som inte har gjort detta. Tomtmarkens storlek påverkar också värdet på din fastighet.

Det totala värdet på huset och marken utgör sedan grunden för ersättningsfastigheten eller ersättningsbeloppet. Basen för din ersättning är marknadsvärdet på ditt hus, i enlighet med värderingen.

Värderingsprinciper

Malmberget: Villan värderas som opåverkad av samhällsomvandlingsprocessen. Det innebär att huset värderas som ett jämförbart hus i Gällivare.

Kiruna: Villan värderas som opåverkad av samhällsomvandlingsprocessen.

När din fastighet är värderad får du tillgång till värderingen som skickas till dig. Därefter är det dags att börja fundera på om du vill ha ett ersättningshus eller pengar utifrån den värdering som gjorts.

Vårt erbjudande – ett val för din framtid

Du kan välja mellan:

  • Ett hus som är likvärdigt med det du har. Huset kommer inte att vara en kopia av det gamla, vare sig vad gäller arkitektur eller material. Men det ska vara jämförbart.
  • En summa pengar, som motsvarar marknadsvärdet plus 25 procent.
Illustration för husköp

Att välja ett hus

Du som väljer ett hus kommer att ha flera husmodeller att välja bland. Vilka husmodeller som finns att välja mellan beror på vilka leverantörer LKAB samarbetar med och marknadsvärdet på ditt hus. LKAB erbjuder ersättningshus från Jake Rakennus Bygg AB, Kero Hirsirakennus OY, Lindbäcks Bygg, SA Englund AB, TN Bygg, Trivselhus, Älvsbyhus och Derome
Plusshus AB.

Du kommer att bli erbjuden ett ersättningshus, likvärdigt det du har i dag. Utöver detta kan du göra tillval, till exempel högre standard eller bättre utrustning. Vilka tillval du kan välja beror på husleverantörens erbjudanden. Tillvalen kostar extra och du beställer dem direkt av husleverantören med ett separat kontrakt.

Husets placering

LKAB äger mark inom tätorten som inte påverkas av gruvbrytningen. I dialog kommer vi att försöka hitta lösningar som passar dina behov och önskemål om placering. När du säljer din fastighet till LKAB tecknas ett avtal. Det innebär att LKAB får tillgång till marken som ditt nuvarande hus står på och i gengäld får du marken som din framtida villa ska vara placerad på.

Lottning om flera vill ha samma tomt

Tomterna i de tillgängliga områdena fördelas efter önskemål från fastighetsägarna. Om ni är flera som vill ha samma tomt avgör lottning vem som får marken.

Att välja pengar

Du som väljer pengar i stället för ett nytt hus får en engångssumma från LKAB. Summan är marknadsvärdet i enlighet med värderingen plus ett tillägg på 25 procent.

Vem ansvarar för vad i husprocessen?

LKAB ansvarar för att ge dig som fastighetsägare ett erbjudande om hus eller pengar. Vi ansvarar också för att beställa din nya villa, asfaltera infarten och så in gräsmattan. När slutbesiktning skett är LKAB:s roll avslutad.

Husleverantören ansvarar för att huset byggs enligt beställning, står för garanti och ska åtgärda fel som påträffats vid besiktningen. Husleverantören ansvarar också för att ha en dialog med dig under garantitiden.

Fastighetsägaren ansvarar för att beställa och betala för extra tillval och eventuella skatteeffekter, samt skötsel av grönytorna.

Försäljning

När du gjort ditt val i dialog med LKAB:s samhällsomvandlare så ser processen olika ut beroende på vad du valt. Om du valt hus så tecknas avtal och LKAB beställer huset. Du köper dina tillval direkt hos husleverantören och bygget påbörjas. Om du har valt pengar så tecknas ett avtal mellan dig och LKAB. På den överenskomna tillträdesdagen betalar LKAB köpeskillingen till dig som fastighetsägare.

Kom ihåg skatten om du säljer med vinst. Läs mer på Skatteverkets hemsida eller kontakta ditt närmaste skattekontor.

Efter försäljning

När fastigheten är såld till LKAB betyder det inte att du måste flytta direkt. Du kan välja att bo kvar en begränsad tid som hyresgäst hos LKAB Fastigheter, till dess att området ska avvecklas. Om du har valt ett ersättningshus bor du kvar fram till dess att du kan flytta in i det nya huset.

Dokumentlista

Här hittar du dokument som är relevanta för dig som villaägare.