Aktivt arbetsmiljöarbete i samhällsomvandlingarna

December 4, 2017
Kvinna i hjälm och skyddskläder
Malin Fors, projektledare på LKAB.

Hur ser ditt arbete ut?

– Jag arbetar som kvalitet-, miljö- och arbetsmiljösamordnare i alla samhällsomvandlingsprojekt, både i Kiruna och Malmberget. Det innebär att jag har det övergripande ansvaret för att kvaliteten på arbetet i projekten håller den standard vi önskar och att den miljö medarbetarna befinner sig i är stimulerande, både ur en säkerhetssynpunkt och ur en trivselsynpunkt. Jag ser till att LKAB tillsammans med våra entreprenörer arbetar aktivt med de här frågorna för att ständigt utvecklas och möta de krav som finns från omvärlden.

Vad är viktigt att tänka på i säkerhetsarbetet?

– Projekten ska följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter. LKAB har som beställare av projekten alltid ett övergripande ansvar att arbeten som sker utförs på ett säkert och riktigt sätt. Tillsammans med entreprenören utför jag skydds- och miljöronder men också riskbedömningar för att ingen ska behöva skada sig på arbetet, varken LKAB-anställda eller entreprenörer.

Vad tycker du är det viktigaste inom säkerheten?

– Säkerheten är lika viktig både innanför och utanför våra industriområden. Att förebygga risker för ohälsa och olycksfall i projekten är viktigt. Ingen ska bli sjuk eller skadas på jobbet på något sätt, vare sig psykiskt eller fysiskt. Tillsammans med entreprenören arbetar vi för att skapa en gemenskap och föra en bra dialog. Alla får delge förslag och synpunkter som leder till förbättringar.

Vad är det speciella med just samhällsomvandlingens säkerhetsarbete?

– Vi är vana att arbeta inne på industriområdet. I samhällsomvandlingen arbetar vi mitt i samhället i stora bygg-, infrastruktur- och rivningsprojekt och vi har allmänheten i närheten, det ställer stora krav på oss. Allmänheten får inte ta skada eller störas, till exempel måste vi se till att arbetsområdena är ordentligt avgränsade, att det finns tydliga skyltar och framförallt att vi har en bra dialog med närboende.

Har du hunnit planera för julen?

– Min släkt bor i Umeå och de kommer upp hit till Kiruna. Vi ska umgås och firar jul hos min svärmor, bara ta det lugnt och ladda batterierna inför 2018. Då kommer det att hända många spännande saker i samhällsomvandlingen.