Aktuellt i samhällsomvandlingarna 2019

Februari 25, 2019

Förändringarna i både Gällivare och Kiruna kommuner är påtagliga. Här presenteras ett urval av milstolpar i samhällsomvandlingarna under året.

Nya bostadsområden växer fram – samtidigt som byggnader rivs. På många håll pågår markarbeten med nya vägar, olika ledningsdragningar samt arbeten med planering av nya områden. Samtidigt omvandlas områden som avvecklats till industrimark. På båda orter fortlöper dialogen med fastighetsägare om ersättning för de fastigheter som berörs av LKAB:s gruvbrytning.

Aktuellt i Kiruna

Aktuellt i Gällivare/Malmberget