Allvarligt talat med Linus Niva

April 7, 2020

Om LKAB ska fortsätta skapa jobb, betala skatter och vara en aktiv medspelare i samhället måste stora delar av Kiruna flyttas. Därför är tillgången till byggbar mark en nyckelfråga för samhällsomvandlingen och LKAB:s kärnverksamhet.

LinusNiva2 (1) webb.jpg

Hur ser bostadsförsörjningen ut i det nya Kiruna?
– Just nu befinner vi oss i ett ansträngt läge där behovet av nya bostäder är stort samtidigt som vi inte har tillgång till byggbar mark. För att LKAB ska kunna bygga alla de bostäder vi planerat för behöver vi tillgång till mark. Eftersom det redan råder bostadsbrist i Kiruna, opåverkat av samhällsomvandlingen, ser vi att behovet ökar i takt med att avvecklingsarbetet fortskrider, säger Linus Niva, avdelningschef på samhällsomvandlingsenheten i Kiruna.   

På vilket sätt är nya bostäder en knäckfråga för LKAB:s verksamhet?
– Byggbar mark en central fråga för en framgångsrik samhällsomvandling och för Kiruna som stad. Utan tillgången till mark kan vi inte bygga nytt och inte heller erbjuda de som påverkas av samhällsomvandlingen nya boendelösningar. Vi kan inte heller avveckla områden som påverkas av gruvbrytningen och i slutändan påverkar det vår kärnverksamhet. Med andra ord är bostadsförsörjningen en central fråga för samhällsomvandlingen och LKAB men också för Kiruna som samhälle, säger Linus Niva.

Hur många bostäder planerar LKAB att bygga?  
– Vi vill bygga 100–200 nya bostäder varje år under en tioårsperiod. Vi vill dessutom bygga fler bostäder utöver de som måste ersättas. Vi tror på Kiruna, på behovet av att bygga ett attraktivt samhälle och ser vikten av att stärka kompetensförsörjningen. LKAB vill ta ett stort samhällsansvar, säger Linus Niva.

I vilket område planerar LKAB för nya bostäder?
– LKAB vill påbörja flera byggprojekt i det nya centrumområdet och i det så kallade skjutbaneområdet, men det svårt att säga när i tiden byggnationerna kommer att starta. Vår förhoppning är att vi ska kunna uppnå en långsiktig planering för nyproduktion av nya bostäder, säger Linus Niva.