Älskade gamla trähus

December 11, 2019
Hus som flyttas på trailer
Bilden är tagen den 9 oktober i år då det första huset rullade iväg till Flyttleden.

Tidigare i höstas flyttade den kulturmärkta Gula raden och 16-­rums arbetarbostäderna från år 1900. Flytten gick som planerat och nu återstår viss renovering och färgsättning.

Ett samtal med kommunarkivarie Clara Nyström gör att bilder över Kirunas arkitektoniska arv klarnar. Bland annat. Hennes entusiasm för gamla inventarier och hus går inte att ta miste på.

Clara Nyström, kommunarkivarie, trivs i gamla arkiv och gamla byggnader.

– Visst kan nytt vara snyggt. Men gammalt är alltid gammalt. Allt är dock inte känt om Kirunas gamla trähus trots att det finns en hel del dokumentation. Till exempel har en del gamla bolagshus okänd arkitekt. Många av husen är högkvalitativa modulhus som faktiskt fraktades hit i satser.

– Gula raden och 16-rums arbetarbostäderna är intressanta byggnader ur flera olika perspektiv, berättar Clara Nyström, och fortsätter:

– Kiruna behövde bostäder snabbt och bostäderna skulle inte bara vara tak över huvudet utan också bra bostäder. Det rådde stor bostadsbrist.

Problemet löstes genom att köra upp material med godståget från kusten. Gula raden och 16-rums arbetarbostäderna, även kallad 16-mannabostäderna i folkmun, levererades i form av materialsatser och monterades sedan skyndsamt upp. Inflyttningen skedde innan husen ens var färdiga för boende och middag lagades inledningsvis ute på gården.

Gula raden är inspirerad av dåtida arkitektur från Iggesund strax söder om Hudiksvall. Gustaf Wickman lät modifiera husen på utsidan för att passa Malmfältsarkitekturen medan 16-rums arbetarbostäderna är en ren Wickman-arkitektur med inspiration från Malmberget.

– Namnet kom ifrån att de rymde just 16 rum och var bland de största lägenhetshusen som fanns i Kiruna vid den här tidpunkten.

Men varför den glada färgsättningen?
– Wickman lät klä in husen i panel, tillsatte listverk och de målades sedan i, för den här tiden, ganska traditionella svenska färger. Tanken var att starka färger skulle ”lysa upp” de gråa och vita årstiderna som vi här uppe har en så stor del av året.

Clara Nyström berättar samtidigt att husen fått en något annorlunda nyans någon gång under historien.
– Färgen är ljusare idag än det ursprungliga. Flera är husen som fick en annan nyans under 1950-talet som i fallet med bland annat södra Hermelinsgatans som då färgsattes av konstnären Pierre Olofsson. Vi ser över den här frågan då husen ska målas om nu efter flytten.

Många var de Kirunabor som följde flytten av Gula raden. Flytten gick enligtplan och husen kommer genomgå lättare renovering.

Under september månad flyttades både 16-rums arbetarbostäderna och Gula raden till den nya adressen ”Flyttleden” efter Kurravaaravägen, ett projekt som gick enligt plan.

– När jag följde min personal som ansvarade för flytten så imponerades jag över planeringsförmågan och genomförandet. Den kunskap som nu finns bland alla personal på samhällsomvandlingsavdelningarna med samarbetspartners känns unik. Jag känner mig både stolt och imponerad över min personal och det arbete som de genomför, säger Stefan Hämäläinen, direktör för LKAB:s samhällsomvandling.