Anläggningsarbete vid korsningen till Repisvaara Norra

Juni 2, 2020
Karta över berörd korsning

Mellan vecka 24 och vecka 32 kommer anläggningsarbete utföras i korsningen på väg 825, Dundretvägen mot Repisvaara Norra.

Vägen kommer vara framkomlig under hela anläggningstiden men periodvis kommer vägfiler att stängas av så att trafiken får passera växelvis. Vägtrafikskyltar kommer att ställas upp för att underlätta orientering för trafikanter.

Kontaktperson

Veronica Wikström, Projektledare LKAB
0970-795 63
veronica.wikstrom@lkab.com