Arbeten i Hjalmar Lundbohmsgården

September 2, 2020

Från och med vecka 37 fortsätter restaureringen av Hjalmar Lundbohmsgården i Kiruna.

LKAB har beslutat att Hjalmar Lundbohmsgården i Kiruna ska räddas för framtiden. På grund av samhällsomvandlingen har den därför flyttats till en ny plats på Luossavaara och ska nu repareras och
restaureras.

Hjalmar Lundbohmsgården är ett av de drygt 2000 enskilda byggnadsminnen i landet som har skydd enligt kulturmiljölagen på grund av dess synnerligen höga kulturhistoriska värde. Länsstyrelsen har gett tillstånd till restaurering av byggnaden och genom medverkan av antikvarier i projektet så säkerställer vi att byggnadens kulturhistoriska värden bevaras.

Renoveringen har redan kommit igång genom att vi har återställt en öppen spis och installerat ett brandlarm. Under 2020 byttes även taket ut. Det som nu planeras är en stor invändig renovering av bland annat ytskikt samt vissa utvändiga åtgärder. I arbetet ingår också tillgänglighets-lösningar och modernisering av tekniska installationer. Det görs för att byggnaden ska bli i gott skick och kunna användas av kommande generationer.

Området kring Hjalmar Lundbohmsgården kommer från och med v. 37 och under en tid framöver att vara en byggarbetsplats. Vi ber därför om överseende med eventuellt byggstök och ber er att visa hänsyn och respektera avspärrningar för allas säkerhet.