Att flytta är en utmaning med möjligheter

Maj 19, 2016

Curt Edlund är en av 38 företagare i Malmberget som måste flytta sin verksamhet när gruvbrytningen påverkar.

– Jag ser det som en oerhörd utmaning men samtidigt ser jag bara utvecklingsmöjligheter, säger Curt Edlund, vd och ägare till Laponia fysiocenter i Malmberget.

Det har varit och är en lång process med samhällsomvandlingen i Malmberget. Tre fjärdedelar av samhället ska avvecklas inom några år.

– Det är en långdragen process, jag förstår samtidigt att det har varit svårt att hitta modeller och lösningar. Vi lever av gruvan, vi ska minnas Malmberget men får inte vara rädda för det nya. I nuläget finns inget annat val än att flytta. Vi vill vara med när Gällivare utvecklas och får ett större centrum, säger Curt Edlund.

Nogranna förberedelser

Arbetet med att hitta lokal och långsamt förbereda sig för en flytt har pågått under fyra år för Curt Edlund. Han har fört sin egen talan men haft täta kontakter med samhällsomvandlarna på LKAB. Sökandet efter en ny lokal har lett honom på några krokiga vägar, som nu ser ut att räta ut sig. I hans fall har han själv letat för att hitta en lämplig lokal för sin verksamhet. Men han kommer att få hjälp att flytta, ersättning för resultatbortfall, trappning av lokalhyran och annat stöd helt enligt ersättningsmodellen.

– Jag tror inte att människor förstår hur stort det här är. Visst får jag stöd men viktigast är att komma igång snabbt. Det är bra att det nu finns riktlinjer från LKAB:s s sida för vad som gäller i samhällsomvandlingen, säger han.

Fötter på gym

Ökad tillgänglighet för kunderna

Idag finns gymmets verksamhet på tre olika platser. Med en flytt så kommer allt att bli samlat på ett och samma ställe.

– Vi kommer att få en ökad tillgänglighet. Personalen behöver heller inte lägga tid på att resa mellan lokalerna.

Curt Edlund är född i Malmberget och har drivit gymmet där sedan 1988 och tror på att människan måste röra sig för att må bra.

– Vi är skapta för fysisk aktivitet. Vårt samhälle har förändrats, vi sitter stilla för mycket idag, säger han.